Arjan Kindermans

Tamira over Arjan:
“Tsja, Arjan is lastig te vangen in woorden. Je moet hem mee maken, zien en ervaren. Je denkt wellicht “ja ja, je kunt toch wel hem omschrijven…”. Uiteraard kan ik dat, maar Arjan is een acteur. Wij werken graag samen met acteurs omdat zij spiegelen, uitbeelden, laten beleven waar woorden vaak te kort schieten en ik als adviseur daarmee ook. En Arjan complementeert mij daarom met zijn theatrale vakkennis. Hij voelt haarfijn aan en ‘speelt in’ op dat wat een team nodig heeft om een doorbraak te realiseren in een vastgeroest interactiepatroon. “We willen elkaar beter aanspreken”. Ja, leuk “maar hoe?” roept men dan al snel. En Arjan bootst het gedrag dan meteen na en vraagt “ziet aanspreken er dan zo uit?”. Hij daagt uit door zijn acteren en geeft mensen een duwtje in de rug om ook te experimenteren en uit te proberen, want je leert pas als je iets doet. Naast het acteren heeft hij ook een bijzondere kwaliteit, vanuit zijn vak als theatermaker, in het vooraf meedenken van de juiste (theatrale) werkvorm om een bepaald doel te bereiken. Kortom, hij brengt verschillende kwaliteiten aan tafel en bovenal: maak hem mee in actie!”

Privacyvoorkeur centrum