Belinda Blikman

Op een positieve en praktische wijze coach ik en houd ik je een spiegel voor. Door een algehele check up gaan we samen kijken waar het nu precies schuurt en hoe je ervoor zorgt dat je de verandering tot stand brengt en op alle facetten zo optimaal mogelijk functioneert. Dit vind ik belangrijk, omdat ik heb ervaren dat het naast het in beeld hebben van je talenten en drijfveren je gezond en energiek voelen de basis is voor het waarmaken van je ambities.

Ook voor organisaties en teams is het van groot belang dat hun medewerkers duurzaam vitaal en inzetbaar blijven en werkgeluk ervaren. Ook hier draag ik graag aan bij en ik ben er van overtuigd dat als we hier samen vorm aangeven er mooie groeikracht ontstaat!

Privacyvoorkeur centrum