Dictus Nicolai

“Dictus is ondernemend, pragmatisch en continu op zoek naar kansen om jouw organisatie professioneler, commerciëler en resultaat gerichter te maken”

 

Robert over Dictus:
“Dictus is een ondernemende, pragmatische en dienende leider, continu op zoek naar kansen om uw organisatie professioneler en commercieel sterker te maken. Hij heeft een brok ervaring en voedt zich voortdurend met de nieuwste managementliteratuur, vooral op het gebied van strategie, sales & business development.

Dictus weet mensen te verbinden en kijkt scherp hoe het geheel meer kan worden dan de som der delen, zowel vanuit organisatieperspectief als door mensen beter te laten samenwerken. Hij verplaatst zich uitermate snel in uw situatie en gaat direct voortvarend aan de slag. Zo zet hij de boel in beweging en ú aan het denken.”

Privacyvoorkeur centrum