Jan Pieter Blom

Sander over Jan Pieter:
“Jan Pieter is een ‘visual artist’; die goed kan luisteren.”

Jan Pieter kan in korte tijd als sneltekenaar de groepsdynamiek vastleggen in een beeld dat precies dat weergeeft wat iedereen denkt of heeft ervaren. Hoe doet hij dat? Door goed te luisteren en tegelijkertijd een beeld op papier te zetten. Voor hem is het maken van illustraties geen doel op zich, maar een middel. Een middel dat heel concreet aangeeft waar de pijnpunten en successen in het (denk)proces precies zitten.

Met het maken van de illustraties biedt Jan Pieter de mogelijkheid om op creatieve wijze te komen tot nieuwe inzichten. Hierdoor krijgen klanten kennis hoe ze het beter kunnen doen. En dan weet Jan Pieter dat zijn missie is geslaagd.”

Privacyvoorkeur centrum