Mustafa Fakhir

Ik ben Mustafa Fakhir, 43 jaar oud. Mijn visie op coachen is dat het gaat om leren.

De kunst van leren is zien wat nodig is, dan ervoor zorgen dat je kan doen wat nodig is en tot slot ervoor zorgen dat je gemotiveerd bent om dat te doen.

Dat proces is niet direct zichtbaar tijdens mijn coachen. Dat gaat veel natuurlijker. Wat wel zichtbaar is, is mijn werkwijze.

Ik werk via een coachstijl die bekend staat als de ‘Amsterdamse School’. Een bekende uitspraak hierin is, ‘Hoe je kijkt maakt wat je ziet’. Het idee is dat ieder mens op zijn eigen manier waarneemt en betekenis geeft en daarmee zijn eigen werkelijkheid creëert. Ik zorg voor een goede leeromgeving die veilig is en begeleid mijn klanten om die ‘eigen werkelijkheid’ te onderzoeken en voor zichzelf helder te maken.

Daarbij gebruik ik een coachmethode die de aandacht en het werk structureert. Dat hoort bij een professionele aanpak. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek vertel ik daar nog meer over. Coachen gaat naast leren vooral ook om de coachrelatie. Als jij je goed voelt bij mij dan kan je pas leren. En dat is andersom ook. Ik hecht veel waarde aan eerlijkheid. Aan de basis van groei is die eerlijkheid nodig. Zonder de huidige situatie open en eerlijk te verkennen, kunnen we geen effectieve stap naar de toekomst maken.

Privacyvoorkeur centrum