Menu

“Bijna jammer dat het project gereed is…”

03 maart 2015

2 minuten

Deel artikel

Bij SAS Nederland weten ze als geen ander hoe belangrijk inzicht en structuur in informatie is. Immers, hun business analytics software en dienstverlening helpen veel bedrijven om heldere analyses te maken en de juiste beslissingen op basis van feiten te nemen. Logisch dus dat er ook behoefte en noodzaak was om de eigen bedrijfsprocessen goed in kaart te hebben. Met als ultieme doel om de klant beter te bedienen en om binnen de eigen organisatie en voor de partners duidelijkheid te verschaffen werd TWST geselecteerd om de processen op te tekenen.

“Dat is een goede investering gebleken,” aldus Karel Kinders directeur van SAS Nederland. “TWST gaf niet alleen onze  bedrijfsprocessen in een heldere structuur weer, ze zorgden ook voor structuur in het project zelf. En doordat ze niet direct uit onze wereld kwamen stonden ze heel open in dit project en bleven ze ons ‘challengen’. Dat kwam het resultaat zeker ten goede.”

SAS Nederland kent drie belangrijke hoofdprocessen, de ‘acquire’ fase (verkoop), de ‘delivery’ fase (implementatie) en de ‘use/optimize’ fase (nazorg klant en optimalisatie). Voor elk van deze hoofdprocessen werd voor het project een MT-lid verantwoordelijk gemaakt en een operationeel medewerker aangesteld om het project te helpen uitvoeren. TWST interviewde de SAS mensen en beschreef alle processen in detail en bracht ook in kaart wie verantwoordelijk is voor welk deel van het proces. Kinders: “Door dat inzichtelijk te maken – ook online – is het voor iedereen duidelijk wat onze processen zijn en welke rol hij of zij er in speelt. We hebben nu transparante end-to-end processen die begrijpelijk zijn voor nieuwe medewerkers maar ook voor medewerkers van verschillende afdelingen onderling.”

Het project is opgeleverd en heeft al heel veel inzicht verschaft en in sommige gevallen tot standaardisatie van processen geleid. “Het is nu aan ons om hier helder over te blijven communiceren zodat iedereen voortdurend weet wat er van hem of haar verwacht wordt,” zegt Kinders. ”De klus van het TWST team zit er al weer een tijdje op. Ik vond het heel plezierig om met de TWST mensen samen te werken. De mensen en hun aanpak paste echt bij ons en ze gaven ons voortdurend terugkoppeling, bijvoorbeeld tijdens een rondje hardlopen…. Dat mis ik misschien nog wel het meest!”

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460