Menu

Boekverslag: the joy of leadership

13 juni 2023

5 minuten

Deel artikel

The Joy of Leadership
How Positive Psychology Can Maximize Your Impact (and make you happier) in a Challenging World
Tal Ben-Shahar en Angus Ridgway
2017
John Wiley & Sons

Ben jij een Tristan of wil jij een Felicity zijn? Wil je spartelen of wil je floreren? Dat is dé vraag die in het boek centraal staat. Leidinggevende Tristan spartelt, leidinggevende Felicity gaat blij en fluitend door het leven.

Denk eens aan de keer dat jij op je best was. Vergelijk dat nu eens met de tijd dat je gewoon maar doorging. Hoe zou je het verschil daartussen duiden? In termen van hoe je je voelt en hoe actief en effectief je bent? Zou je het een verschil van 5% vinden of ga je eerder richting 50%? De meeste mensen omschrijven dit verschil als enorm, zeggen de auteurs. Zo diep en breed als de Grand Canyon.

Kijk je naar betrokkenheid, productiviteit en hoe blij iemand is, dan vindt de meerderheid van de mensen het verschil tussen floreren en ploeteren ongeveer een factor 10.

Laat dat eens op je inwerken. Factor 10!

Dat gaf de auteurs de inspiratie om te spreken van de ‘10X Leaders’. Dat zijn leidinggevenden die consequent piekpresteren. Bij een 10X leider gaat alles moeiteloos. Het werken met collega’s gaat hen gemakkelijk af. Ze brengen het beste in jou naar voren, helpen teams en maken organisaties succesvol. Zij zijn de gedroomde bazen, collega’s en partners.

Maar ja, hoe word je dat?

De Kern

The Joy of Leadership is een boek dat positieve psychologie en leiderschap met elkaar verbindt. De vraag: Wat maakt een goede leider? is namelijk volgens de auteurs hetzelfde als: Wat maakt dat blije mensen floreren?

De meeste mensen geloven dat succes leidt tot welzijn. Hun mentale model is: Succes (oorzaak) biedt Geluk (gevolg). Zij hebben het mis. Uit veel onderzoek komt naar voren dat succes meestal leidt tot een tijdelijke piek in iemands geluksniveau.

Succes leidt niet tot welzijn, het tegendeel is het geval: Geluk (oorzaak) zorgt voor Succes (effect).

De oorzaak-en-gevolgrelatie is dus omgekeerd! Als je plezierige emoties ervaart, ben je creatiever en gemotiveerder, ga je betere relaties aan en ben je fysiek gezonder. Organisaties én leidinggevenden moeten daarom investeren in het geluk van hun werknemers als een doel op zich, en ook als een middel om meer winst te maken. Geluk loont!

Hiervoor heb je een aantal elementen, die je in synergie met elkaar kunt laten werken. Deze SHARP-elementen zijn:

De laatste dertig bladzijden van het boek zijn extra interessant. Hier staat hoe je de weg vindt naar SHARP-succes; welke obstakels je daarvoor moet overwinnen. Denk daarbij aan:

  1. het bestrijden van conformiteit (Asch experiment)
  2. het beheren van je tijd (zoveel te doen in zo weinig tijd)
  3. het nastreven van perfectionisme (alles of niets benadering)
  4. het beheersen van faalangst
  5. de Groeimindset (van Carol Dweck)
  6. en het gebruikmaken neuroplasticiteit (de mogelijkheden van je hersenen om (later in je leven) nieuwe neurale paden aan te leggen).

10X leiders passen de SHARP-elementen consequent toe. Daarvoor moet je oefenen met je gedrag. Vast een aantal tips om zelf ook een 10X leider te kunnen worden:

De TWST

De auteurs bieden een aantal twistige aanpakken. De 1e die zij noemen is Spijkerbroekleiderschap. Een verrassend concept dat inhoudt dat leiders zich meer als een spijkerbroek moeten gedragen. Ja. Echt. Flexibel, veelzijdig, zich aanpassend aan verschillende situaties en beschikbaar in meerdere stijlen.

De volgende is de kracht van het kiezen voor falen. De auteurs moedigen leiders aan om het idee te omarmen dat falen niet altijd slecht is, maar juist een kans biedt om te leren en te groeien. Door jezelf te confronteren met de angst om fouten te maken, ontwikkel je veerkracht en een positievere houding ten opzichte van uitdagingen. Dit inzicht zet de traditionele opvatting van succes en falen op zijn kop en leert leiders om niet bang te zijn voor mislukking.

Tenslotte, erken het belang van pauzes en herstel. In plaats van continu maar streven naar maximale productiviteit, stellen de auteurs voor dat leiders tijd moeten nemen voor zichzelf en hun team om te herstellen, zowel mentaal als fysiek. Dit leidt tot een betere balans, meer creativiteit en uiteindelijk betere prestaties op de lange termijn.

Must read

Ja, ik vind van wel. Hoewel ik weinig écht nieuws in dit boek vond, is het boeiend geschreven. Elk hoofdstuk staat vol met praktische en bruikbare toepassingen om je als leider je emotionele intelligentie, je besluitvorming en je de omgang met je team te versterken. De real-life analogieën in het boek zetten je aan tot zelfreflectie.

Het boek biedt je creatieve inspiratie om over jouw eigen rol als leider en jouw persoonlijke ontwikkelingsreis na te denken. Aan de hand van 2 kernvragen:

  1. Kan ik in mijn rol als leider mijn organisatie helpen om gezamenlijk doelstellingen te realiseren?
  2. Hoe word ik als leider blij en hoe maak ik mijn collega’s waarmee ik samenwerk ook blij?

Als jij ook:

dan is dit boek iets voor jou.

Wil je meer horen, luister dan ook naar de podcast over het boek op bijvoorbeeld Youtube:

Hierin komen een aantal van de in het boek besproken lessen ook heel erg goed naar voren.

cta afbeelding

Welke ambities wil jij realiseren?

Schroom niet ons te contacten, dan organiseren we een aanstekelijke afspraak.

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460