Menu

Boekverslag: The Scout Mindset

15 juni 2021

2 minuten

Deel artikel

The Scout Mindset
Why some people see things clearly and others don’t
Julia Galef
2021
Penguin

Julia kwam ik ‘per ongeluk’ tegen op het TED platform voor ik aan dit boek begon. Waar zij een populaire TEDtalk hield over een mindset. Namelijk die van een soldaat die zakelijk maar ook privé jouw succes belemmert. Die maakt dat je denkt dat je gelijk hebt, zelfs als je ongelijk hebt. Daar tegenover zet zij de mindset van een verkenner.

Julia illustreert het met een interessante anekdote.
We gaan terug naar het jaar 1894. In Frankrijk. Officieren van de Franse generaalsstaf vonden een papiertje in een prullenbak, gescheurd. En ze ontdekten: iemand in hun gelederen had geheimen aan Duitsland verkocht. Ze startten een groot onderzoek en kwamen uit bij één man: Alfred Dreyfus. Hij had een uitstekende staat van dienst, geen motief.

Agenten vergeleken het handschrift van Dreyfus met dat op het gescheurde papier: er was een match. Professionele handschriftexperts waren veel minder overtuigd. Ze doorzochten het appartement van Dreyfus opzoek naar tekenen van spionage. Vonden niets. 

Maar het geloof werd sterker. Want ze gingen verder graven in Dreyfus’ verleden. Ze spraken met zijn leraren en ontdekten dat Dreyfus op school vreemde talen had gestudeerd. Dat overtuigde hen dat hij wel moest samenspannen met buitenlandse regeringen. De zaak kwam voor de rechter en Dreyfus werd schuldig bevonden. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. 

Je zou zeggen: Dreyfus is opzettelijk in de val gelokt. Historici denken tegenwoordig niet dat dat gebeurde. Voor zover ze kunnen nagaan, geloven historici dat agenten echt dachten dat de zaak tegen Dreyfus sterk was. Zelfs al hadden ze weinig tot helemaal geen bewijs.

De kern

Ben je soldaat of verkenner?

Als we ons beoordelingsvermogen echt willen verbeteren en dus beter willen beslissen, hebben we niets aan meer logica, argumenten, retoriek of woorden. Wat we écht nodig hebben is een verkenningsmentaliteit. Als we het mis hebben, moeten we leren om trots te zijn in plaats van ons te schamen. Of leren hoe we ons verwonderd kunnen voelen in plaats van defensief te reageren wanneer we informatie tegenkomen die onze overtuigingen tegenspreekt.

Het is niet de taak van de verkenner om aan te vallen of te verdedigen; het is zijn/haar taak om te begrijpen. De verkenner gaat eropuit, brengt het terrein in kaart en identificeert mogelijke obstakels. Bovenal wil de verkenner zo nauwkeurig mogelijk weten wat er werkelijk is.

Langs de lijn

Terug naar de geschiedenis van Dreyfus. Wat zegt het over onze geest dat we beperkte bewijzen overtuigend genoeg vinden om iemand te veroordelen? Dat komt, volgens Julia, door wat wetenschappers ‘gemotiveerd redeneren’ noemen. Onze onbewuste motivaties, verlangens en angsten en de manier waarop we informatie interpreteren, zijn bepalend voor hoe we denken en redeneren. Sommige stukjes informatie voelen als onze bondgenoten – we willen dat ze winnen; we willen ze verdedigen. En andere stukjes informatie zijn de vijand, en die ‘schieten we liever neer’. Daarom noemt Julia gemotiveerd redeneren de ‘soldaat-mentaliteit’.

Het meest beangstigende van gemotiveerd redeneren is, volgens Julia, hoe onbewust het is. Hoe instinctief de mentaliteit van de soldaat naar voren komt.

Verkenners voelen zich eerder verwonderd als ze iets tegenkomen dat in tegenspraak is met hun verwachtingen dan verslagen. Ze kunnen bijvoorbeeld geloven dat de doodstraf werkt en als er onderzoeken uitkomen die dit ontkrachten, kunnen ze zeggen: ‘Het lijkt erop dat ik het mis heb. Dat betekent niet dat ik slecht of dom ben.”

Op zoek naar de scout mindset? De tips van Julia.

De twist

De soldaat en verkenner doet me denken aan Argyris (*). Een van de grondleggers van het denken over leren in en over organisaties, uit de jaren zeventig. Hij spreekt over Model 1 en Model 2. Model 1 lijkt dan voor Soldaat te staan. Je defensief opstellen omdat je graag wil winnen, de controle wil houden, geen gezichtsverlies wil lijden. Een betere aanpak is Model 2, dat dan staat voor de Verkenner: een open houding, willen weten hoe de ander denkt, wat zijn haar gevoelens daarbij zijn, open vragen stellen, eigen hypotheses toetsen.

Je gedragen als verkenner blijkt in de praktijk alleen niet zo eenvoudig als het lijkt. Zegt Julia, zegt Argyris. De automatische neiging naar de soldaatmentaliteit is sterk. Hoe spannender de situatie wordt, hoe groter de neiging om defensief te reageren. Compassie voor de ander, voor de ander zijn/haar opvattingen valt soms zwaar om te geven. Ook in de situatie van Dreyfus.

Must read

Ja, ik zeg van wel. De metafoor is eenvoudig, aansprekend en in de praktijk heel herkenbaar. Julia schrijft vlot en toegankelijk en gebruikt leuke aanstekelijke anekdotes. Ook geeft zij simpele oefeningen mee om je verkennersmindset aan te zetten, en die je in de praktijk kan toepassen. En, ja ik geloof erin dat het je tot betere besluiten brengt.

Gelukkig voor Dreyfus was daar kolonel Picquart. Hij was een hoge officier in het Franse leger. Net zoals de meeste mensen nam hij aanvankelijk aan dat Dreyfus schuldig was. Maar op een gegeven moment begon Picquart te vermoeden: “Wat als we het allemaal mis hebben over Dreyfus?”

Picquart ontdekte bewijs dat de spionage voor Duitsland bleef doorgaan. Zelfs nadat Dreyfus in de gevangenis zat. Hij ontdekte ook dat een andere officier in het leger een handschrift had dat perfect overeenkwam met het verscheurde papiertje. Het kostte Picquart tien jaar om Dreyfus’ naam te zuiveren, en gedurende een deel van die tijd werd hij zelf gevangengezet wegens ontrouw aan het leger. Maar dat is wel gelukt. Picquart hanteerde de ‘scout-mentaliteit’.

(*) Chris Argyris, overcoming organizational defenses, Allyn and Bacon, 1990

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460