De Kings Walk

Sander Boon laat zien dat de wereld om ons heen is vaak te complex voor ons analytische brein om te snappen. Dat vraagt een andere manier van handelen. De Kings Walk biedt hiertoe handvaten.
29 mei 2018

Regelmatig halen we bij TWST inspiratie en vakmanschap naar binnen om ons zelf te verrijken. Op 16 februari j.l. nam Robert Wolfe ons mee in een krachtige werkvorm die inzicht geeft in de complexiteit van systemen: de Kings Walk. Daar stond de vraag centraal wat dit vraagt van samenwerking. Wat bleek? De beste manier van handelen in complexe situaties sluit goed aan bij onze manier van werken. Uitproberen, reflecteren en bijsturen. We delen via deze weg graag onze inzichten, al gunnen we eenieder vooral de ervaring van de Kings Walk.

Robert trapt af met een introductie over complexiteitstheorie. In de afgelopen eeuwen heeft de opkomst van de wetenschap ervoor gezorgd dat we als mens een steeds analytischer wereldbeeld hebben ontwikkeld. We willen de wereld om ons heen te snappen en proberen daarom complexe zaken te vereenvoudigen. Zo versimpelen we een organisatie tot een organogram terwijl de werkelijkheid dankzij sociale relaties veel complexer is.

De wereld om ons heen is vaak te complex voor ons analytische brein om te snappen. Dat vraagt een andere manier van handelen. Het Cynefin-model van Dave Snowden schetst vijf contexten, van simpel naar complex en chaos, waarin verschillende manieren van handelen worden gevraagd. Inzicht in deze verschillende contexten helpt keuzes te maken in de manier waarop je samenwerkt en leidinggeeft.

De Kings Walk, hoe te handelen in een complexe situatie

In een simpele context is direct duidelijk wat het probleem is. Je koffiezetapparaat doet het niet. Snel weeg je af wat de mogelijke oorzaken zijn: het water of de bonen zijn op, of je moet het apparaat reinigen. Zodra je de oorzaak hebt achterhaald kun je de juiste oplossing kiezen.

In een ingewikkelde context zijn oorzaak en gevolg niet direct duidelijk, maar zijn die na een analyse wel te achterhalen. Je neemt het probleem waar, analyseert en handelt daar vervolgens naar, zoals een arts doet wanneer hij een patiënt binnen krijgt met vage klachten.

In een complexe situatie spelen zoveel factoren een rol dat in het moment geen oorzaak en gevolg relatie te vinden is. Dit kan pas achteraf. Het is juist deze context waarbinnen we ons in organisaties vaak bevinden. En onze natuurlijke neiging om te analyseren en daar vervolgens naar te handelen heeft daar dus weinig zin. De complexe situatie vraagt om actie. Een mogelijke oplossingsrichting uitproberen, toetsen of dit werkt, leren van de effecten en daar vervolgens op bijsturen.

Is er sprake van chaos; in bijvoorbeeld een crisissituatie, dan zijn er te veel factoren tegelijkertijd in het spel om ook achteraf een oorzaak en gevolg aan te wijzen. Denk aan het uitrukken van de hulpdiensten tijdens een ramp. Elke ramp is anders en er is geen tijd om te analyseren. De situatie vraagt direct actie om mensenlevens te redden. De hulpdiensten handelen, nemen waar wat het effect is en reageren daar op.

In een onduidelijke context is het belangrijk de situatie op te knippen in behapbare onderdelen die je kunt categoriseren in bovenstaande contexten.

Een helder verhaal maar hoe herken je een complexe situatie als je erin zit en hoe handel je dan? Dat ervaarden wij tijdens de Kings Walk van Robert Wolfe. In deze ogenschijnlijk simpele opdracht dient één deelnemer, de koning, zo snel mogelijk op een lege stoel te gaan zitten terwijl zijn volk (de overige deelnemers) hem daartoe proberen te beletten. Simpel toch? Het tegendeel bleek waar. Als deelnemers kregen wij de kans diverse oplossingen uit te proberen en wat bleek: hoe meer regels en oplossingen we bedachten, hoe slechter onze prestaties werden. Heel frustrerend!

Wat hielp was de tussentijdse reflectie op wat wel en niet werkte. De inzichten direct toepassen in een volgende ronde hielp om met de complexiteit om te gaan. Let op. De neiging bestaat om veel tijd te besteden aan de analyse terwijl het zaak is om ideeën snel te testen, samen scherp te zijn op de effecten en zo nodig bij te sturen. Zo verbeterden wij uiteindelijk onze prestaties.

We herkennen dit bij onze klanten. Ook zij hebben de neiging om complexe situaties aan te vliegen als een ingewikkelde context. Dit heeft uitvoerig overleg en plannenmakerij tot gevolg terwijl de realiteit hen vaak al ingehaald heeft zodra de plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Uitproberen en tussentijds reflecteren is, net als in de Kings Walk, het devies. Wij stimuleren klanten om actie- experimenten te doen: een mogelijke oplossing kiezen, testen of dit werkt in de praktijk en dat op korte termijn evalueren. Zo zijn zij in staat met kleine verbeteringen resultaten te bereiken in complexe situaties.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Sander

Privacyvoorkeur centrum