Menu

De Kings Walk

29 mei 2018

3 minuten

Deel artikel

In een simpele context is direct duidelijk wat het probleem is. Je koffiezetapparaat doet het niet. Snel weeg je af wat de mogelijke oorzaken zijn: het water of de bonen zijn op, of je moet het apparaat reinigen. Zodra je de oorzaak hebt achterhaald kun je de juiste oplossing kiezen.

In een ingewikkelde context zijn oorzaak en gevolg niet direct duidelijk, maar zijn die na een analyse wel te achterhalen. Je neemt het probleem waar, analyseert en handelt daar vervolgens naar, zoals een arts doet wanneer hij een patiënt binnen krijgt met vage klachten.

In een complexe situatie spelen zoveel factoren een rol dat in het moment geen oorzaak en gevolg relatie te vinden is. Dit kan pas achteraf. Het is juist deze context waarbinnen we ons in organisaties vaak bevinden. En onze natuurlijke neiging om te analyseren en daar vervolgens naar te handelen heeft daar dus weinig zin. De complexe situatie vraagt om actie. Een mogelijke oplossingsrichting uitproberen, toetsen of dit werkt, leren van de effecten en daar vervolgens op bijsturen.

Is er sprake van chaos; in bijvoorbeeld een crisissituatie, dan zijn er te veel factoren tegelijkertijd in het spel om ook achteraf een oorzaak en gevolg aan te wijzen. Denk aan het uitrukken van de hulpdiensten tijdens een ramp. Elke ramp is anders en er is geen tijd om te analyseren. De situatie vraagt direct actie om mensenlevens te redden. De hulpdiensten handelen, nemen waar wat het effect is en reageren daar op.

In een onduidelijke context is het belangrijk de situatie op te knippen in behapbare onderdelen die je kunt categoriseren in bovenstaande contexten.

Een helder verhaal maar hoe herken je een complexe situatie als je erin zit en hoe handel je dan? Dat ervaarden wij tijdens de Kings Walk van Robert Wolfe. In deze ogenschijnlijk simpele opdracht dient één deelnemer, de koning, zo snel mogelijk op een lege stoel te gaan zitten terwijl zijn volk (de overige deelnemers) hem daartoe proberen te beletten. Simpel toch? Het tegendeel bleek waar. Als deelnemers kregen wij de kans diverse oplossingen uit te proberen en wat bleek: hoe meer regels en oplossingen we bedachten, hoe slechter onze prestaties werden. Heel frustrerend!

Wat hielp was de tussentijdse reflectie op wat wel en niet werkte. De inzichten direct toepassen in een volgende ronde hielp om met de complexiteit om te gaan. Let op. De neiging bestaat om veel tijd te besteden aan de analyse terwijl het zaak is om ideeën snel te testen, samen scherp te zijn op de effecten en zo nodig bij te sturen. Zo verbeterden wij uiteindelijk onze prestaties.

We herkennen dit bij onze klanten. Ook zij hebben de neiging om complexe situaties aan te vliegen als een ingewikkelde context. Dit heeft uitvoerig overleg en plannenmakerij tot gevolg terwijl de realiteit hen vaak al ingehaald heeft zodra de plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Uitproberen en tussentijds reflecteren is, net als in de Kings Walk, het devies. Wij stimuleren klanten om actie- experimenten te doen: een mogelijke oplossing kiezen, testen of dit werkt in de praktijk en dat op korte termijn evalueren. Zo zijn zij in staat met kleine verbeteringen resultaten te bereiken in complexe situaties.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Sander

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460