Menu

Groeien met je team of organisatie? (H)erken weerstand!

01 maart 2017

2 minuten

Deel artikel

Wie ervaart nooit weerstand in zijn leven? We weten vaak wel dat er positief over weerstand wordt gesproken. Zoals de uitspraak: “een gloeidraad van een lamp geeft licht dankzij de weerstand”. Of weerstand maakt je sterker, want “zonder wrijving geen glans”. Genoeg inspirerende zinnen, maar weerstand is gewoon lastig. Hoe lukt het dan toch om ermee om te gaan? In deze blog van Mark Hullegie een praktijkvoorbeeld.

 

Manager, Petra. 46 jaar leidt een team van 15 hoogopgeleide specialisten. Het team bestaat uit verschillende soorten mensen, maar wat opvalt is enerzijds een groep jongeren en anderzijds een aantal oudgedienden, ervaren krachten. Tussen die twee groepen botst het dagelijks. Petra ziet dat afspraken niet worden nagekomen.

Tijdens de wekelijkse teammeeting worden ideeën van de junioren getorpedeerd door de ervaren krachten. In de onderstroom leven gevoelens als jaloezie, onuitgesproken irritaties over verlies van positie in de organisatie en onmacht. Petra heeft het gevoel dat zij meer vat heeft op de jongeren. Ze wenst de oudgedienden weg.

 

Gefeliciteerd als je zoiets bij jezelf herkent!

Dan ben je op reis. Er ontstaat namelijk pas weerstand als je jezelf een doel hebt gesteld en stappen in die richting zet. Zolang je stilstaat is er ook geen weerstand. Onderweg houdt weerstand je op je pad, al denk je zelf vaak van niet.

Petra wenst een deel van haar team weg. Toch ligt daar niet de oplossing. Hoe kom je dan wel verder? Pak de vijf stappen voor groei erbij.

 

Vijf stappen voor groei

  1. Het signaal van de weerstand herkennen en erkennen in het patroon

Petra ontdekte dat haar irritatie (=weerstand) tegen de oudgedienden ook ging over haar persoonlijke wens meer gewaardeerd te worden in de organisatie.

  1. Acceptatie van de situatie zoals hij is

Tijdens onze gesprekken begon Petra te zien dat het gedrag van de oudgedienden te maken had met hun verlies van positie en aanzien tijdens de reorganisatie. Petra begon te zien dat zij zelf een rol speelde in de onderlinge ruzies.

  1. Verbinding met de teamleden

Petra ging het gesprek aan met de ervaren mensen in haar team en stelde zich kwetsbaar op. Zij was vastberaden in haar voornemen om haar hele team beter samen te laten werken. Steeds meer feiten, maar ook gevoelens en eerder onbesproken irritaties kwamen op tafel. Een dag met volledige aandacht op elkaar beter leren kennen en samenwerking bracht nog meer wederzijds respect.

  1. Integratie van de delen in het team

Gaandeweg werd het meer een team. Steeds meer onderlinge samenwerking kwam op gang en Petra kon zich ook meer richten op haar eigen ontwikkeling.

  1. Synthese als resultaat

Petra’s afdeling draait inmiddels stukken beter. De ontwikkeling is gaande en zal gaan leiden tot synthese. Dat kan bijvoorbeeld een nieuw initiatief zijn uit de intensieve samenwerking tussen de teamleden.

 

Weerstand lastig

Toch heb ik één vraag nog niet beantwoord. Waarom is weerstand zo lastig om mee om te gaan?

Weerstand roept gevoelens op en er zijn maar weinig scholen waar je geleerd wordt om met deze gevoelens om te gaan. Het is dus niet zo vreemd dat velen van ons hier “niets mee kunnen”.

 

Weerstand maakt je sterker

Toch is het de moeite waard om je te verdiepen in hetgeen je tegen probeert te houden. De natuur geeft ons daarvan dagelijks bewijzen.

Kijk maar straks eens als het lente wordt. Bijvoorbeeld naar een kuiken dat uit het ei probeert te kruipen. Stel je het moment voor dat het nog in een ei zit. Door de weerstand en de kracht van de schaal wordt het kuiken sterker. De weerstand van de schaal beschermt het kuiken zolang het nog te zwak is om zelf te overleven. Wanneer wij het ei zien uitkomen, is het moment daar. En ook al lijkt het kuiken nog zwak, toch heeft de weerstand haar werk al gedaan. We hebben dus weerstand nodig om wijzer en sterker te worden en om onze ideeën en doelen te realiseren. Het helpt ons om niet te vroeg uit ons ei te kruipen.

Zie bijvoorbeeld

 

Daarom ga ik altijd op zoek naar de weerstand in teams en organisaties, want die verwijst naar de groeimogelijkheden die er zijn. Weerstand laat je zien wat nodig is om het doel te bereiken én maakt je sterker.

 

 

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460