Menu

Heijmans gaat voor een gezonde organisatie. Dat voel je in alles wat ze doen.

21 september 2021

4 minuten

Deel artikel

Aannemersbedrijf Heijmans gaat voor het creëren van een gezonde samenleving. Dat doen ze intern én extern. Ze combineren vastgoed, bouw & techniek en infra met de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Dit kan alleen succesvol dankzij een steeds gezondere interne bedrijfscultuur en goede samenwerkingspartners. Een route die wij graag volgen.

Hoe geeft Heijmans richting aan deze purpose en wat kunnen we van ze leren als we er zelf mee aan de slag willen gaan? Robert Oskam van TWST werkt veel samen op verschillende projecten met Heijmans en sprak Peter Gossink, directeur Lijninfra Zwaar. Over de rol van purpose bij de organisatie en de voordelen ervan.

Bij Heijmans gaan jullie met z’n allen voor een gezonde leefomgeving. Letterlijk én figuurlijk. Waarom is dit zo belangrijk voor jullie?

“We zien de laatste jaren een grote verschuiving plaatsvinden. De marktvisie verandert. De oudere generatie maakt lange dagen en is vaak veel van huis. De huidige generatie zoekt steeds meer de balans tussen werk en privé. Dat vinden we belangrijk. De drive om mooie dingen te maken leeft bij iedereen maar we moeten dat ook gezond blijven doen.

Daarbij gaat het om gezondheid in de breedste zin van het woord. Veiligheid staat natuurlijk voorop in een sector als de onze, maar ook lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn belangrijk. Net als de financiële gezondheid van projecten. Alles met als doel die gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

We hebben veel mensen die al lang bij Heijmans werken. We zijn een organisatie die blijvend werkt aan mooie en grote projecten en dat willen we graag blijven doen. We doorleven onze purpose. Economisch, organisatorisch en in de dagelijkse praktijk.”

Om als purpose gedreven organisatie goed uit de verf te komen is het belangrijk te weten dat er vele wegen naar Rome leiden, maar dat het ook goed is om van elkaar te weten op welk spoor je zit. Binnen een grote organisatie heb je te maken met verschillende bloedgroepen. Daarbij is er vaak hoge druk en dan is het de kunst om elkaar te leren kennen, de tijd te nemen. Purpose speelt ook hierin een belangrijke rol.

Je vertraagt even om vervolgens te kunnen versnellen. Hoe doen jullie dat?

“Dat klopt helemaal. Als je niks doet, heb je vaak een jaar of langer nodig om elkaar echt goed te leren kennen, elkaar te waarderen en effectief en succesvol samen te kunnen werken. Er ontstaan frustraties, het loopt even niet lekker. Door met bijvoorbeeld met project startups en project follow ups te werken, halen we dat proces naar voren en versnellen we het. We maken een soort snelkookpan met elkaar.

Daarnaast laten we ons ook op projecten in uitvoering begeleiden door externe adviseurs zoals jullie vanuit TWST. Want in de praktijk moet het allemaal gebeuren. Zo komt vaak al vroeg in het proces naar boven waar mogelijke knelpunten en mogelijke tegenstrijdige belangen liggen en strijken we ze glad. Op die manier werken we aan een gezonde omgeving voor effectieve samenwerking. Daarmee is het ook makkelijker om problemen op een later moment bespreekbaar te maken. Het helpt om besluitvaardig naar elkaar te zijn.”

De purpose speelt dus echt een cruciale rol op alle niveaus. Van directie tot uitvoering. De bevlogenheid zorgt voor passie. Hoe zorg je ervoor dat dit ook echt wordt doorvoeld en niet alleen een corporate verhaal is?

“Als ik bijvoorbeeld zelf op een bouwplaats ben en ik zie een projectleider aan het werk dan benadruk ik de rol die hij of zij op dat moment heeft. Dat het voor het proces belangrijk is om het overzicht te houden en – als het echt nodig is – de duimschroeven aan te draaien. Die wisselwerking is nodig. Onze overtuiging is dat je de purpose intern moet creëren om dat ook extern te realiseren.

De purpose zit in ons gele hart en komt ook steeds meer in ons DNA naar voren. Door daar aandacht voor te hebben, creëren we uiteindelijk samen een gezondere samenleving.”

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460