Menu

Het BILT model® van TWST

10 juni 2020

3 minuten

Deel artikel

Grote veranderingen of transities kunnen kansen opleveren voor jou als organisatie. Om hier inzicht in te krijgen, ontwikkelden we het BILT model®.

Wij ontdekken door mee te doen in het werk. Welke gewoontes moeten wij in jouw organisatiecultuur doorbreken om prestaties te verbeteren? Het door ons ontwikkelde BILT model® is een prachtig instrument om hier concreet grip op te krijgen. Via vier perspectieven (Besturing, Inrichting, Leiderschap en Teameffectiviteit) kijken we samen waar voor jouw bedrijf de kansen en uitdagingen liggen, om écht een duurzame prestatieverbetering teweeg te brengen. 

Het BILT model® biedt interventies op zowel de harde kant van een beleid (op welke doelstellingen wordt gestuurd? Hoe zijn de processen ingericht en op welke wijze vindt coördinatie en afstemming plaats tussen de activiteiten?) als op de zachte kant (hoe wordt de voorbeeldrol ingevuld en hoe werken wij samen?). 

De vier perspectieven van het BILT model®

Besturing
Besturing gaat ten eerste over de manieren waarop jij als organisatie je doelen bepaalt en deelt. Ten tweede behandelt het de wijze waarop de resultaten van deze doelen worden gemeten, hoe hierop wordt aangestuurd en hoe de besluitvorming hierop is afgestemd.

Inrichting
Inrichting gaat over de mate waarin de organisatiestructuur, de processen en de systemen in lijn zijn met de doelen die je wilt bereiken. Wanneer je bijvoorbeeld resultaatgerichter en flexibeler wilt gaan werken, moet de organisatie daar ook op ingericht zijn. Onder andere het beperken van managementlagen, duidelijke kaders en heldere taken en verantwoordelijkheden worden dan nog belangrijker.  

Leiderschap
De manier waarop leidinggevenden binnen jouw organisatie het voortouw nemen, dat waar leiderschap om draait. Inspireren ze hun teams? Bieden ze een veilige thuisbasis voor ze? Enkel met goed leiderschap kan je tot grote hoogten streven.

Teameffectiviteit
Teameffectiviteit gaat over de samenwerking binnen en tussen teams, en het gedrag dat medewerkers hierin vertonen.

Het aanjagen van jouw succes

Deze perspectieven zien wij niet als losse pijlers. Regelmatig staan ze ook met elkaar in verband: een uitdaging in Teameffectiviteit kan bijvoorbeeld beïnvloed worden door de manier waarop teamleden worden aangesproken (Besturing). Met de inzichten vanuit de vier perspectieven, worden er met onze hulp kleine verbeteringen gerealiseerd. Kleine verbeteringen die een groot effect hebben op de manier waarop jullie je ambities kunnen realiseren. Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.

Inmiddels hebben we BILT al succesvol bij meer dan 300 organisatietrajecten toegepast. We jagen er ook graag jouw succes mee aan!

cta afbeelding

Welke ambities wil jij realiseren?

Schroom niet ons te contacten, dan organiseren we een aanstekelijke afspraak.

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460