Menu

“Agile werken: De nieuwe trend in digitaal leiderschap?”

02 november 2023

5 minuten

Agile werken is een nieuwe trend in digitaal leiderschap die steeds populairder wordt. Het is een manier van werken waarbij flexibiliteit, samenwerking en snelle aanpassingen centraal staan. In dit artikel duiken we in de 10 meest populaire vragen over agile werken en geven we antwoord op deze vragen. Laten we beginnen!

Inhoudsopgave

 1. Wat is agile werken?
 2. Wat zijn de voordelen van agile werken?
 3. Hoe implementeer je agile werken in een organisatie?
 4. Wat zijn de belangrijkste principes van agile werken?
 5. Welke rollen zijn er binnen een agile team?
 6. Hoe ziet een agile werkdag eruit?
 7. Hoe meet je de effectiviteit van agile werken?
 8. Wat zijn de valkuilen van agile werken?
 9. Hoe pas je agile werken toe in een niet-technische omgeving?
 10. Wat is de rol van de leider in een agile werkomgeving?

Wat is agile werken?

Agile werken is een manier van werken waarbij flexibiliteit, samenwerking en snelle aanpassingen centraal staan. Het is ontstaan in de softwareontwikkeling, maar wordt tegenwoordig ook toegepast in andere sectoren. Bij agile werken wordt er gewerkt in korte iteraties, ook wel sprints genoemd, waarbij er regelmatig feedback wordt verzameld en het werk wordt aangepast op basis van deze feedback.

Agile werken is gebaseerd op een set van waarden en principes, zoals het stellen van klantbehoeften voorop, het werken in zelforganiserende teams en het continu verbeteren van het werkproces. Het doel van agile werken is om snel en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen en zo waarde te leveren aan de klant.

Wat zijn de voordelen van agile werken?

Agile werken biedt verschillende voordelen voor organisaties. Ten eerste zorgt het voor een hogere klanttevredenheid, omdat er regelmatig feedback wordt verzameld en het werk wordt aangepast op basis van deze feedback. Hierdoor sluit het eindresultaat beter aan bij de wensen en behoeften van de klant.

Daarnaast zorgt agile werken voor een hogere productiviteit, omdat teams zelforganiserend zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun werk. Dit zorgt voor een hogere betrokkenheid en motivatie, wat leidt tot betere resultaten.

Hoe implementeer je agile werken in een organisatie?

De implementatie van agile werken in een organisatie vereist een verandering in mindset en werkwijze. Het is belangrijk om te beginnen met een duidelijke visie en doelstellingen, zodat iedereen binnen de organisatie begrijpt waarom agile werken wordt geïmplementeerd.

Vervolgens is het belangrijk om te investeren in training en coaching, zodat medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden ontwikkelen om agile te kunnen werken. Daarnaast is het belangrijk om de juiste tools en technologieën te gebruiken die het agile werken ondersteunen.

Wat zijn de belangrijkste principes van agile werken?

Agile werken is gebaseerd op een set van principes die de basis vormen voor de werkwijze. Enkele belangrijke principes zijn:

 • Individuen en interacties boven processen en tools: Het draait om de mensen en de samenwerking tussen hen, niet alleen om de processen en tools.
 • Werkende software boven uitgebreide documentatie: Het leveren van waarde aan de klant staat centraal, niet het uitgebreid documenteren van het werk.
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen: Het werken in nauwe samenwerking met de klant zorgt voor een beter eindresultaat.
 • Flexibel reageren op veranderingen boven het volgen van een plan: Agile werken is gericht op het snel kunnen inspelen op veranderingen.

Welke rollen zijn er binnen een agile team?

Binnen een agile team zijn er verschillende rollen die samenwerken om het werk gedaan te krijgen. Enkele veelvoorkomende rollen zijn:

 • Product Owner: Verantwoordelijk voor het beheren van de product backlog en het prioriteren van het werk.
 • Scrum Master: Faciliteert het scrumproces en zorgt ervoor dat het team optimaal kan werken.
 • Development Team: Het team dat het werk uitvoert en verantwoordelijk is voor het opleveren van waarde.

Hoe ziet een agile werkdag eruit?

Een agile werkdag bestaat uit verschillende activiteiten en ceremonies die helpen bij het organiseren en sturen van het werk. Enkele veelvoorkomende activiteiten zijn:

 • Daily Stand-up: Een korte dagelijkse bijeenkomst waarin teamleden de voortgang van het werk bespreken.
 • Sprint Planning: Een bijeenkomst aan het begin van een sprint waarin het team het werk plant voor de komende periode.
 • Review: Een bijeenkomst aan het einde van een sprint waarin het team het opgeleverde werk laat zien aan belanghebbenden.
 • Retrospective: Een bijeenkomst aan het einde van een sprint waarin het team reflecteert op het werk en verbeterpunten identificeert.

Hoe meet je de effectiviteit van agile werken?

De effectiviteit van agile werken kan worden gemeten aan de hand van verschillende indicatoren. Enkele veelgebruikte indicatoren zijn:

 • Velocity: De snelheid waarmee het team werk oplevert.
 • Klanttevredenheid: De mate waarin de klant tevreden is met het opgeleverde werk.
 • Werknemerstevredenheid: De mate waarin teamleden tevreden zijn over het werken volgens agile principes.
 • Kwaliteit: De mate waarin het opgeleverde werk voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Wat zijn de valkuilen van agile werken?

Hoewel agile werken veel voordelen biedt, zijn er ook valkuilen waar organisaties tegenaan kunnen lopen. Enkele valkuilen zijn:

 • Te veel focus op snelheid: Het kan verleidelijk zijn om alleen te focussen op het snel opleveren van werk, waardoor de kwaliteit in het gedrang kan komen.
 • Gebrek aan betrokkenheid van het management: Agile werken vereist betrokkenheid en ondersteuning van het management. Als dit ontbreekt, kan het lastig zijn om succesvol agile te werken.
 • Weerstand tegen verandering: Niet iedereen binnen een organisatie staat open voor verandering. Het kan lastig zijn om weerstand tegen agile werken te overwinnen.

Hoe pas je agile werken toe in een niet-technische omgeving?

Hoewel agile werken oorspronkelijk is ontstaan in de softwareontwikkeling, kan het ook worden toegepast in niet-technische omgevingen. Het is belangrijk om de principes en waarden van agile werken te begrijpen en deze toe te passen op de specifieke context.

Daarnaast is het belangrijk om de juiste tools en technieken te gebruiken die passen bij de niet-technische omgeving. Bijvoorbeeld, in plaats van het werken met een product backlog, kan er gewerkt worden met een takenlijst.

Wat is de rol van de leider in een agile werkomgeving?

In een agile werkomgeving heeft de leider een andere rol dan in traditionele werkomgevingen. De leider is geen manager die opdrachten geeft, maar een facilitator die het team ondersteunt en helpt om optimaal te presteren.

De leider zorgt ervoor dat het team de juiste middelen en ondersteuning heeft, stimuleert samenwerking en creëert een veilige omgeving waarin teamleden zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de leider verantwoordelijk voor het bewaken van de agile principes en waarden binnen het team.


Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460