Menu

“Kunnen we de eilandencultuur doorbreken en het eigenaarschap verbeteren?”

02 november 2023

7 minuten


Kunnen we de eilandencultuur doorbreken en het eigenaarschap verbeteren?


In dit artikel zullen we de 10 meest gestelde vragen beantwoorden over het doorbreken van de eilandencultuur en het verbeteren van het eigenaarschap. We zullen dieper ingaan op de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Inhoudsopgave

 1. Hoe kunnen we de eilandencultuur doorbreken?
 2. Wat zijn de voordelen van het verbeteren van het eigenaarschap?
 3. Welke stappen kunnen worden genomen om het eigenaarschap te verbeteren?
 4. Hoe kan technologie helpen bij het doorbreken van de eilandencultuur?
 5. Wat zijn de belangrijkste obstakels bij het verbeteren van het eigenaarschap?
 6. Hoe kan leiderschap bijdragen aan het doorbreken van de eilandencultuur?
 7. Welke rol speelt communicatie bij het verbeteren van het eigenaarschap?
 8. Hoe kunnen teams samenwerken om het eigenaarschap te verbeteren?
 9. Wat zijn enkele best practices voor het doorbreken van de eilandencultuur?
 10. Hoe kan het eigenaarschap op individueel niveau worden versterkt?

Hoe kunnen we de eilandencultuur doorbreken?

De eilandencultuur kan worden doorbroken door een aantal strategieën en benaderingen toe te passen:

 1. Creëer een gedeelde visie en doelstellingen: Het is belangrijk om een gemeenschappelijke visie en doelstellingen te creëren die alle teams en afdelingen verbinden. Dit zorgt voor een gevoel van eenheid en samenwerking.
 2. Stimuleer samenwerking en kennisdeling: Moedig teams aan om samen te werken en kennis en informatie te delen. Dit kan worden bereikt door het organiseren van regelmatige teamvergaderingen, workshops en trainingen.
 3. Verbeter communicatiekanalen: Zorg ervoor dat er effectieve communicatiekanalen zijn tussen teams en afdelingen. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van digitale platforms, zoals intranetten en samenwerkingssoftware.
 4. Beloon samenwerking en teamwerk: Erken en beloon teams en individuen die samenwerken en bijdragen aan het doorbreken van de eilandencultuur. Dit kan worden gedaan door middel van prestatiebonussen, erkenning in nieuwsbrieven of interne prijzen.
 5. Train en ontwikkel medewerkers: Bied training en ontwikkelingsmogelijkheden aan medewerkers om hun vaardigheden en kennis te vergroten. Dit zal hen helpen om meer open te staan voor samenwerking en het delen van informatie.

Wat zijn de voordelen van het verbeteren van het eigenaarschap?

Het verbeteren van het eigenaarschap kan verschillende voordelen hebben voor een organisatie:

 • Meer betrokkenheid en motivatie: Wanneer medewerkers een gevoel van eigenaarschap hebben, zijn ze meer betrokken en gemotiveerd om bij te dragen aan het succes van de organisatie.
 • Verbeterde samenwerking: Het verbeteren van het eigenaarschap moedigt teams aan om samen te werken en kennis en informatie te delen, wat leidt tot betere samenwerking en resultaten.
 • Snellere besluitvorming: Medewerkers met een gevoel van eigenaarschap zijn vaak beter in staat om beslissingen te nemen en actie te ondernemen, waardoor de besluitvorming sneller verloopt.
 • Verhoogde innovatie: Het stimuleren van eigenaarschap moedigt medewerkers aan om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen, wat kan leiden tot meer innovatie binnen de organisatie.
 • Betere prestaties: Wanneer medewerkers zich eigenaar voelen van hun werk en verantwoordelijkheid nemen voor hun taken, leidt dit vaak tot betere prestaties en resultaten.

Welke stappen kunnen worden genomen om het eigenaarschap te verbeteren?

Om het eigenaarschap te verbeteren, kunnen de volgende stappen worden genomen:

 1. Creëer duidelijke verantwoordelijkheden en verwachtingen: Zorg ervoor dat medewerkers duidelijk weten wat er van hen wordt verwacht en welke verantwoordelijkheden ze hebben.
 2. Geef medewerkers autonomie: Geef medewerkers de vrijheid om beslissingen te nemen en hun werk op hun eigen manier uit te voeren. Dit vergroot hun gevoel van eigenaarschap.
 3. Moedig initiatief en creativiteit aan: Stimuleer medewerkers om initiatief te nemen en creatieve oplossingen te bedenken. Dit kan worden gedaan door het organiseren van brainstormsessies en het aanmoedigen van het delen van ideeën.
 4. Bied ondersteuning en middelen: Zorg ervoor dat medewerkers de nodige ondersteuning en middelen hebben om hun werk goed te kunnen doen. Dit kan variëren van training en ontwikkeling tot het verstrekken van de juiste tools en technologie.
 5. Geef regelmatig feedback: Geef regelmatig feedback aan medewerkers over hun prestaties en moedig hen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.

Hoe kan technologie helpen bij het doorbreken van de eilandencultuur?

Technologie kan een belangrijke rol spelen bij het doorbreken van de eilandencultuur door:

 • Het faciliteren van communicatie en samenwerking: Digitale platforms en tools kunnen teams en afdelingen helpen om gemakkelijk met elkaar te communiceren en samen te werken, zelfs als ze op verschillende locaties werken.
 • Het delen van kennis en informatie: Technologie maakt het mogelijk om kennis en informatie gemakkelijk te delen en toegankelijk te maken voor alle medewerkers. Dit bevordert de samenwerking en het delen van best practices.
 • Het verbeteren van de transparantie: Door middel van technologie kunnen organisaties transparanter zijn in hun communicatie en besluitvorming, waardoor medewerkers zich meer betrokken voelen en beter kunnen bijdragen.
 • Het stimuleren van innovatie: Technologie kan innovatie stimuleren door het mogelijk te maken om nieuwe ideeën en oplossingen te delen en te testen.

Wat zijn de belangrijkste obstakels bij het verbeteren van het eigenaarschap?

Bij het verbeteren van het eigenaarschap kunnen verschillende obstakels worden ervaren:

 • Weerstand tegen verandering: Medewerkers kunnen weerstand ervaren bij het veranderen van hun manier van werken en het nemen van meer verantwoordelijkheid.
 • Gebrek aan vertrouwen: Een gebrek aan vertrouwen tussen teams en afdelingen kan het moeilijk maken om samen te werken en informatie te delen.
 • Gebrek aan communicatie: Een gebrek aan effectieve communicatiekanalen en -processen kan het moeilijk maken om informatie te delen en samen te werken.
 • Gebrek aan duidelijkheid en verwachtingen: Als medewerkers niet duidelijk weten wat er van hen wordt verwacht en welke verantwoordelijkheden ze hebben, kan dit het eigenaarschap belemmeren.
 • Gebrek aan ondersteuning en middelen: Als medewerkers niet de nodige ondersteuning en middelen hebben om hun werk goed te kunnen doen, kan dit het eigenaarschap beïnvloeden.

Hoe kan leiderschap bijdragen aan het doorbreken van de eilandencultuur?

Leiderschap kan een cruciale rol spelen bij het doorbreken van de eilandencultuur door:

 • Het tonen van het goede voorbeeld: Leiders moeten zelf samenwerken en informatie delen om het belang van deze waarden te benadrukken.
 • Het creëren van een cultuur van vertrouwen: Leiders moeten een cultuur van vertrouwen creëren waarin medewerkers zich veilig voelen om samen te werken en informatie te delen.
 • Het stellen van duidelijke verwachtingen: Leiders moeten duidelijke verwachtingen stellen over samenwerking en eigenaarschap, zodat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht.
 • Het bieden van ondersteuning en middelen: Leiders moeten ervoor zorgen dat medewerkers de nodige ondersteuning en middelen hebben om hun werk goed te kunnen doen.
 • Het erkennen en belonen van samenwerking: Leiders moeten samenwerking en teamwerk erkennen en belonen om een cultuur van samenwerking te bevorderen.

Welke rol speelt communicatie bij het verbeteren van het eigenaarschap?

Communicatie speelt een essentiële rol bij het verbeteren van het eigenaarschap door:

 • Het delen van informatie en kennis: Effectieve communicatie stelt medewerkers in staat om informatie en kennis te delen, wat bijdraagt aan een betere samenwerking en resultaten.
 • Het creëren van een cultuur van openheid: Goede communicatie moedigt medewerkers aan om open te zijn en hun ideeën en zorgen te delen, wat het eigenaarschap bevordert.
 • Het stellen van duidelijke verwachtingen: Communicatie helpt bij het stellen van duidelijke verwachtingen over samenwerking en verantwoordelijkheid, zodat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht.
 • Het oplossen van conflicten: Effectieve communicatie kan helpen bij het oplossen van conflicten en het bevorderen van begrip en samenwerking tussen teams en afdelingen.

Hoe kunnen teams samenwerken om het eigenaarschap te verbeteren?

Teams kunnen samenwerken om het eigenaarschap te verbeteren door:

 • Het stellen van gemeenschappelijke doelen: Teams moeten samenwerken om gemeenschappelijke doelen te stellen en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.
 • Het verdelen van verantwoordelijkheden: Teams moeten verantwoordelijkheden verdelen en ervoor zorgen dat iedereen een bijdrage levert aan het behalen van de doelen.
 • Het delen van kennis en informatie: Teams moeten kennis en informatie delen om van elkaar te leren en betere resultaten te behalen.
 • Het ondersteunen van elkaar: Teams moeten elkaar ondersteunen en helpen bij het uitvoeren van taken en het overwinnen van obstakels.
 • Het regelmatig evalueren en bijstellen: Teams moeten regelmatig hun voortgang evalueren en indien nodig hun aanpak bijstellen om het eigenaarschap te verbeteren.

Wat zijn enkele best practices voor het doorbreken van de eilandencultuur?

Enkele best practices voor het doorbreken van de eilandencultuur zijn:

 • Creëer een gemeenschappelijke visie en doelstellingen die alle teams en afdelingen verbinden.
 • Stimuleer samenwerking en kennisdeling door middel van regelmatige teamvergaderingen en workshops.
 • Verbeter communicatiekanalen tussen teams en afdelingen, zoals intranetten en samenwerkingssoftware.
 • Beloon samenwerking en teamwerk om een cultuur van samenwerking te bevorderen.
 • Bied training en ontwikkelingsmogelijkheden aan medewerkers om hun vaardigheden en kennis te vergroten.

Hoe kan het eigenaarschap op individueel niveau worden versterkt?

Het eigenaarschap op individueel niveau kan worden versterkt door:

 • Verantwoordelijkheid nemen voor taken en resultaten.
 • Initiatief nemen en proactief zijn in het vinden van oplossingen.
 • Zelfreflectie en het stellen van doelen voor persoonlijke groei.
 • Openstaan voor feedback en bereid zijn om te leren en te verbeteren.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen tonen in veranderende omstandigheden.Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460