Menu

“Op zoek naar leiderschapsexcellentie met executive coaching?”

02 november 2023

8 minuten

Executive coaching is een effectieve manier om leiderschapsexcellentie te bereiken. Het biedt leidinggevenden de mogelijkheid om hun vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen, zodat ze beter kunnen presteren in hun rol. In dit artikel zullen we de 10 veelgestelde vragen over executive coaching en leiderschapsexcellentie onderzoeken. Elk van deze vragen zal worden behandeld in een apart artikel, waarbij we dieper ingaan op de specifieke aspecten van elk onderwerp.

Inhoudsopgave

 1. Wat is executive coaching?
 2. Hoe kan executive coaching bijdragen aan leiderschapsexcellentie?
 3. Wat zijn de belangrijkste voordelen van executive coaching?
 4. Hoe selecteer je de juiste executive coach?
 5. Hoe lang duurt een executive coachingstraject?
 6. Wat zijn de kosten van executive coaching?
 7. Hoe meet je het succes van executive coaching?
 8. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een succesvol executive coachingstraject?
 9. Hoe verhoudt executive coaching zich tot andere vormen van leiderschapsontwikkeling?
 10. Hoe kun je als organisatie executive coaching implementeren?

Wat is executive coaching?

Executive coaching is een vorm van coaching die specifiek gericht is op leidinggevenden en executives in organisaties. Het is een gestructureerd proces waarbij een coach individuele leiders ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden en het behalen van hun doelen.

De focus van executive coaching ligt op het vergroten van zelfbewustzijn, het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden, het versterken van leiderschapskwaliteiten en het aanpakken van specifieke uitdagingen en obstakels die leidinggevenden kunnen tegenkomen in hun rol.

Executive coaching kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden, afhankelijk van de behoeften en doelen van de leidinggevenden en de organisatie. Het is een persoonlijke en vertrouwelijke samenwerking tussen de coach en de coachee, waarbij de coach fungeert als een sparringpartner, mentor en facilitator van groei en ontwikkeling.

Hoe kan executive coaching bijdragen aan leiderschapsexcellentie?

Executive coaching kan op verschillende manieren bijdragen aan leiderschapsexcellentie. Ten eerste helpt het leidinggevenden om hun sterke punten en ontwikkelingsgebieden te identificeren, zodat ze zich bewust worden van hun eigen leiderschapsstijl en hoe ze deze kunnen verbeteren.

Daarnaast biedt executive coaching leidinggevenden de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden en strategieën te leren die hen helpen om effectiever te communiceren, betere beslissingen te nemen, teams te leiden en om te gaan met uitdagingen en veranderingen in de organisatie.

Door middel van regelmatige coachingssessies en feedback kunnen leidinggevenden hun leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen en versterken, waardoor ze beter in staat zijn om hun teams te motiveren, resultaten te behalen en een positieve impact te hebben op de organisatie als geheel.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van executive coaching?

Executive coaching biedt verschillende voordelen voor zowel leidinggevenden als organisaties. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

 • Verbeterde leiderschapsvaardigheden en capaciteiten
 • Verhoogd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen
 • Betere communicatie en interpersoonlijke vaardigheden
 • Effectievere besluitvorming en probleemoplossing
 • Verhoogde motivatie en betrokkenheid van medewerkers
 • Verbeterde teamprestaties en samenwerking
 • Snellere professionele groei en loopbaanontwikkeling
 • Betere balans tussen werk en privéleven
 • Verhoogde organisatorische effectiviteit en resultaten
 • Verhoogde tevredenheid en retentie van medewerkers

Deze voordelen dragen bij aan het creëren van een positieve en productieve werkomgeving, waarin leidinggevenden optimaal kunnen presteren en de organisatie succesvol kan zijn.

Hoe selecteer je de juiste executive coach?

Het selecteren van de juiste executive coach is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat het coachingstraject effectief en waardevol is. Bij het selecteren van een executive coach is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren:

 • Ervaring en expertise: Kies een coach met ervaring en expertise in het coachen van leidinggevenden en executives.
 • Chemie en vertrouwen: Zorg ervoor dat er een goede klik is tussen de coach en de coachee, en dat er vertrouwen is in de coach.
 • Methodologie en aanpak: Vraag naar de methodologie en aanpak van de coach en zorg ervoor dat deze aansluit bij de behoeften en doelen van de coachee.
 • Referenties en testimonials: Vraag naar referenties en testimonials van eerdere klanten om een idee te krijgen van de kwaliteit en effectiviteit van de coach.
 • Beschikbaarheid en flexibiliteit: Zorg ervoor dat de coach beschikbaar is en flexibel genoeg om te voldoen aan de planning en behoeften van de coachee.
 • Kosten: Overweeg de kosten van de coaching en zorg ervoor dat deze in lijn zijn met het budget en de waarde die het biedt.

Door deze factoren in overweging te nemen en een zorgvuldige selectieprocedure te volgen, kan de juiste executive coach worden gekozen die het beste past bij de behoeften en doelen van de leidinggevende.

Hoe lang duurt een executive coachingstraject?

De duur van een executive coachingstraject kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de doelen van de coachee, de complexiteit van de uitdagingen en de beschikbare tijd en middelen. Over het algemeen kan een executive coachingstraject enkele maanden tot een jaar duren.

Tijdens het coachingstraject vinden regelmatige sessies plaats, meestal eens per twee weken of maandelijks, waarbij de voortgang wordt besproken, doelen worden gesteld en actieplannen worden ontwikkeld. Het is belangrijk om voldoende tijd en ruimte te bieden voor reflectie, oefening en implementatie van nieuwe vaardigheden en strategieën.

De duur van het coachingstraject kan ook worden beïnvloed door de behoefte aan follow-up en ondersteuning na afloop van het traject, om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en groei van de leidinggevende worden voortgezet.

Wat zijn de kosten van executive coaching?

De kosten van executive coaching kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ervaring en expertise van de coach, de duur van het coachingstraject en de specifieke behoeften en doelen van de coachee.

Over het algemeen liggen de kosten van executive coaching tussen de €200 en €500 per uur. Sommige coaches bieden ook pakketten aan met een vaste prijs voor een bepaald aantal sessies of een volledig coachingstraject.

Hoewel executive coaching een investering kan zijn, biedt het waardevolle voordelen en rendement op de investering in termen van verbeterde leiderschapsvaardigheden, betere prestaties en resultaten, en een positieve impact op de organisatie als geheel.

Hoe meet je het succes van executive coaching?

Het meten van het succes van executive coaching kan een uitdaging zijn, omdat het niet altijd eenvoudig is om de impact van coaching op individuen en organisaties kwantitatief te meten. Toch zijn er verschillende manieren om het succes van executive coaching te evalueren:

 • Feedback van de coachee: Vraag de coachee om feedback over de coachingssessies, de behaalde resultaten en de ervaren groei en ontwikkeling.
 • 360-graden feedback: Verzamel feedback van collega’s, medewerkers en andere stakeholders om een breder beeld te krijgen van de impact van de coaching op het gedrag en de prestaties van de leidinggevende.
 • Objectieve prestatie-indicatoren: Meet de prestaties van de leidinggevende aan de hand van objectieve indicatoren, zoals doelstellingen, targets en KPI’s.
 • Organisatorische resultaten: Evalueer de impact van de coaching op de organisatie, zoals verbeterde teamprestaties, hogere medewerkerstevredenheid en betere bedrijfsresultaten.
 • Follow-up en langetermijneffecten: Houd contact met de coachee na afloop van het coachingstraject om te evalueren of de ontwikkeling en groei worden voortgezet en welke langetermijneffecten er zijn.

Door een combinatie van deze evaluatiemethoden te gebruiken, kan een beter beeld worden verkregen van het succes en de impact van executive coaching.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een succesvol executive coachingstraject?

Een succesvol executive coachingstraject heeft verschillende kenmerken die bijdragen aan de effectiviteit en waarde ervan:

 • Duidelijke doelen: Het coachingstraject heeft duidelijk gedefinieerde doelen die aansluiten bij de behoeften en doelen van de coachee en de organisatie.
 • Maatwerk en flexibiliteit: Het coachingstraject is afgestemd op de specifieke behoeften en omstandigheden van de coachee en kan worden aangepast naarmate de behoeften veranderen.
 • Vertrouwen en vertrouwelijkheid: Er is een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin de coachee open en eerlijk kan zijn en waarin vertrouwen kan worden opgebouwd tussen de coach en de coachee.
 • Regelmatige feedback en reflectie: Er vinden regelmatige coachingssessies plaats waarin feedback wordt gegeven, voortgang wordt besproken en reflectie plaatsvindt op de ontwikkeling en groei.
 • Actiegerichtheid: Het coachingstraject is gericht op het ontwikkelen van concrete actieplannen en het nemen van stappen om de gewenste veranderingen en verbeteringen te realiseren.
 • Ondersteuning en follow-up: Er is ondersteuning en follow-up beschikbaar na afloop van het coachingstraject om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en groei worden voortgezet.

Door deze kenmerken te integreren in het coachingstraject, kan de kans op succes en waarde worden vergroot.

Hoe verhoudt executive coaching zich tot andere vormen van leiderschapsontwikkeling?

Executive coaching is een waardevolle aanvulling op andere vormen van leiderschapsontwikkeling, zoals training, mentoring en zelfstudie. Terwijl training en mentoring zich richten op het aanleren van specifieke vaardigheden en kennis, biedt executive coaching een persoonlijke en op maat gemaakte benadering om leiderschapsexcellentie te bereiken.

Waar training en mentoring meer gericht zijn op het overdragen van kennis en vaardigheden, richt executive coaching zich op het ontwikkelen van zelfbewustzijn, het versterken van leiderschapskwaliteiten en het aanpakken van specifieke uitdagingen en obstakels die leidinggevenden kunnen tegenkomen in hun rol.

Door executive coaching te combineren met andere vormen van leiderschapsontwikkeling, kunnen leidinggevenden een holistische en geïntegreerde benadering van hun ontwikkeling aannemen, waardoor ze effectiever kunnen zijn in hun rol en een positieve impact kunnen hebben op de organisatie.

Hoe kun je als organisatie executive coaching implementeren?

Als organisatie kun je executive coaching implementeren door de volgende stappen te volgen:

 1. Identificeer de behoeften en doelen: Bepaal welke leidinggevenden baat zouden hebben bij executive coaching en wat de specifieke behoeften en doelen zijn.
 2. Selecteer de juiste coaches: Kies coaches met ervaring en expertise in het coachen van leidinggevenden en executives.
 3. Maak een plan: Ontwikkel een plan voor het coachingstraject, inclusief de duur, frequentie en verwachte resultaten.
 4. Communiceer en betrek: Communiceer duidelijk met de leidinggevenden over het coachingstraject en betrek hen bij het proces.
 5. Evalueer en meet: Evalueer regelmatig de voortgang en meet de impact van de coaching op individuen en de organisatie.
 6. Investeer in follow-up: Zorg voor follow-up en ondersteuning na afloop van het coachingstraject om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en groei worden voortgezet.

Door executive coaching op een gestructureerde en geïntegreerde manier te implementeren, kan een organisatie de leiderschapsexcellentie van haar leidinggevenden bevorderen en de algehele prestaties en resultaten verbeteren.


Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460