Menu

“Organisatieopstellingen en Leiderschapstransformatie: Een Nieuwe Weg Vooruit?”

02 november 2023

6 minuten

In dit artikel zullen we de 10 veelgestelde vragen onderzoeken over organisatieopstellingen en leiderschapstransformatie. We zullen elk van deze vragen in afzonderlijke artikelen behandelen, waarbij we dieper ingaan op de specifieke aspecten en concepten die ermee samenhangen. Laten we beginnen met de eerste vraag.

Wat zijn organisatieopstellingen?

Een organisatieopstelling is een methode die wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de dynamiek en patronen binnen een organisatie. Het maakt gebruik van representaties van mensen, teams, afdelingen en andere elementen van een organisatie om de onderliggende relaties en interacties zichtbaar te maken.

Door middel van opstellingen kunnen verborgen dynamieken en blokkades aan het licht komen, waardoor leiders en teams beter inzicht krijgen in de oorzaken van problemen en uitdagingen. Het stelt hen ook in staat om nieuwe perspectieven en oplossingen te verkennen.

Organisatieopstellingen worden vaak gebruikt in coaching, consulting en teamontwikkeling, en kunnen worden toegepast in verschillende contexten, zoals bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen.

Hoe kunnen organisatieopstellingen bijdragen aan leiderschapstransformatie?

Organisatieopstellingen kunnen leiders helpen bij het verkennen van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door de onderliggende dynamieken en patronen binnen een organisatie zichtbaar te maken, kunnen leiders inzicht krijgen in hun eigen rol en impact.

Door middel van opstellingen kunnen leiders hun blinde vlekken identificeren, belemmerende overtuigingen loslaten en nieuwe perspectieven ontwikkelen. Dit kan leiden tot een diepgaande transformatie van hun leiderschapsstijl en het vermogen om effectiever te communiceren, samen te werken en beslissingen te nemen.

Daarnaast kunnen organisatieopstellingen leiders helpen bij het ontwikkelen van een bredere visie en het nemen van beslissingen die in lijn zijn met de behoeften en doelen van de organisatie. Het stelt hen ook in staat om beter om te gaan met complexiteit, verandering en onzekerheid.

Wat zijn de belangrijkste principes van organisatieopstellingen?

Organisatieopstellingen zijn gebaseerd op verschillende principes die de basis vormen van deze methode. Enkele van de belangrijkste principes zijn:

 • Ordening: Organisaties hebben een natuurlijke ordening en hiërarchie, en het respecteren van deze ordening kan bijdragen aan een gezonde en evenwichtige dynamiek.
 • Binding: Mensen in een organisatie hebben een diepe verbondenheid met elkaar, en verstoringen in deze verbindingen kunnen leiden tot conflicten en problemen.
 • Uitsluiting: Soms worden bepaalde mensen, teams of aspecten van een organisatie onbewust uitgesloten, wat kan leiden tot spanningen en stagnatie.
 • Balans: Een evenwichtige verdeling van geven en nemen is essentieel voor een gezonde organisatiedynamiek.
 • Opstelling: Het gebruik van representaties en fysieke opstellingen helpt bij het visualiseren en onderzoeken van de onderliggende dynamieken en patronen.

Hoe verloopt een typische organisatieopstellingssessie?

Een typische organisatieopstellingssessie begint met een intakegesprek waarin de doelen en verwachtingen van de cliënt worden besproken. Vervolgens wordt er een groep van representanten geselecteerd, die de verschillende elementen van de organisatie zullen representeren.

De cliënt kiest representanten voor zichzelf en andere relevante personen of teams, en plaatst hen intuïtief in de ruimte. Vervolgens observeert de cliënt de opstelling en de interacties tussen de representanten, terwijl de facilitator vragen stelt en feedback geeft.

Op basis van de waarnemingen en inzichten kunnen er aanpassingen worden gedaan in de opstelling, totdat er een beeld ontstaat dat de onderliggende dynamieken en patronen weerspiegelt. De cliënt kan dan experimenteren met nieuwe opstellingen en perspectieven om mogelijke oplossingen te verkennen.

Welke voordelen kunnen organisatieopstellingen bieden voor leiders?

Organisatieopstellingen kunnen verschillende voordelen bieden voor leiders, waaronder:

 • Inzicht: Het verkrijgen van diepgaand inzicht in de onderliggende dynamieken en patronen binnen een organisatie.
 • Transformatie: Het bevorderen van persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling.
 • Effectiviteit: Het verbeteren van leiderschapsvaardigheden, communicatie en besluitvorming.
 • Visie: Het ontwikkelen van een bredere visie en het nemen van beslissingen die in lijn zijn met de behoeften en doelen van de organisatie.
 • Samenwerking: Het bevorderen van een gezonde en evenwichtige samenwerking binnen teams en tussen verschillende afdelingen.

Zijn organisatieopstellingen wetenschappelijk onderbouwd?

Hoewel organisatieopstellingen gebaseerd zijn op systemische principes en inzichten uit de psychologie, is het belangrijk op te merken dat deze methode niet volledig wetenschappelijk is onderbouwd. Er is beperkt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van organisatieopstellingen.

Desondanks zijn er veel positieve ervaringen en getuigenissen van mensen die baat hebben gehad bij organisatieopstellingen. Het is belangrijk om een kritische en open houding te behouden bij het verkennen van deze methode en om deze aan te vullen met andere relevante benaderingen en methoden.

Wat is het verschil tussen organisatieopstellingen en traditionele coaching?

Organisatieopstellingen verschillen op verschillende manieren van traditionele coaching:

 • Focus: Organisatieopstellingen richten zich op de bredere context van een organisatie en de onderliggende dynamieken, terwijl traditionele coaching zich vaak richt op individuele ontwikkeling en prestaties.
 • Methode: Organisatieopstellingen maken gebruik van representaties en fysieke opstellingen, terwijl traditionele coaching vaak gebruikmaakt van gesprekken, oefeningen en assessments.
 • Resultaten: Organisatieopstellingen streven naar diepgaande transformatie en verandering, terwijl traditionele coaching zich vaak richt op het behalen van specifieke doelen en resultaten.

Hoe kunnen organisatieopstellingen worden toegepast in verschillende organisaties?

Organisatieopstellingen kunnen worden toegepast in verschillende organisaties, ongeacht de grootte, sector of branche. Enkele mogelijke toepassingen zijn:

 • Teamontwikkeling: Het verbeteren van de samenwerking, communicatie en prestaties van teams.
 • Leiderschapsontwikkeling: Het ondersteunen van leiders bij hun persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling.
 • Organisatieverandering: Het faciliteren van veranderingstrajecten en het bevorderen van een gezonde en evenwichtige organisatiedynamiek.
 • Conflictresolutie: Het identificeren en oplossen van conflicten en spanningen binnen een organisatie.
 • Strategieontwikkeling: Het verkennen van nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor de toekomst van de organisatie.

Wat zijn enkele praktische tips voor het faciliteren van organisatieopstellingen?

Als facilitator van organisatieopstellingen zijn hier enkele praktische tips die je kunt overwegen:

 • Creëer een veilige ruimte: Zorg ervoor dat de deelnemers zich veilig en ondersteund voelen om open en eerlijk te zijn.
 • Stel de juiste vragen: Stel open vragen die de deelnemers uitnodigen om dieper na te denken en hun ervaringen te delen.
 • Luister actief: Luister aandachtig naar wat de deelnemers zeggen en toon empathie en begrip.
 • Gebruik passende interventies: Maak gebruik van interventies zoals het verplaatsen van representanten, het stellen van vragen en het geven van feedback.
 • Evalueer en reflecteer: Evalueer regelmatig de voortgang en effectiviteit van de opstellingssessie en reflecteer op je eigen rol als facilitator.

Hoe kan ik meer leren over organisatieopstellingen en leiderschapstransformatie?

Als je geïnteresseerd bent in het leren over organisatieopstellingen en leiderschapstransformatie, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Opleidingen en trainingen: Volg een opleiding of training op het gebied van organisatieopstellingen en leiderschapstransformatie.
 • Boeken en literatuur: Lees boeken en artikelen die zich richten op dit onderwerp en verdiep je in de theorie en praktijk.
 • Workshops en conferenties: Neem deel aan workshops, conferenties en andere evenementen waar je kunt leren van experts en ervaringsdeskundigen.
 • Netwerken: Verbind met andere professionals en beoefenaars op dit gebied om kennis en ervaringen uit te wisselen.


Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460