Menu

“Psychologische veiligheid in je team, hoe doe je dat?”

02 november 2023

4 minuten


Psychologische veiligheid in je team, hoe doe je dat?


Psychologische veiligheid is een belangrijk aspect binnen een team. Het zorgt ervoor dat teamleden zich vrij voelen om ideeën te delen, vragen te stellen en fouten te maken zonder angst voor negatieve consequenties. In dit artikel beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen over psychologische veiligheid in een team en geven we praktische tips om dit te bevorderen.

Inhoudsopgave

 1. Wat is psychologische veiligheid?
 2. Waarom is psychologische veiligheid belangrijk in een team?
 3. Hoe kun je psychologische veiligheid meten?
 4. Wat zijn de voordelen van psychologische veiligheid?
 5. Hoe kun je psychologische veiligheid bevorderen?
 6. Wat zijn de mogelijke valkuilen bij het creëren van psychologische veiligheid?
 7. Hoe ga je om met conflicten binnen een team met psychologische veiligheid?
 8. Hoe kun je psychologische veiligheid behouden in een veranderende omgeving?
 9. Wat is de rol van de leidinggevende bij het creëren van psychologische veiligheid?
 10. Hoe kun je psychologische veiligheid stimuleren in een virtueel team?

Wat is psychologische veiligheid?

Psychologische veiligheid verwijst naar de gedeelde overtuiging binnen een team dat het veilig is om zichzelf te zijn, ideeën te delen, vragen te stellen en fouten te maken zonder angst voor negatieve consequenties. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin teamleden zich comfortabel voelen om openlijk te communiceren en risico’s te nemen.

Waarom is psychologische veiligheid belangrijk in een team?

Psychologische veiligheid is belangrijk omdat het de basis legt voor effectieve samenwerking en innovatie binnen een team. Wanneer teamleden zich veilig voelen om hun gedachten en ideeën te delen, ontstaat er een cultuur van vertrouwen en openheid. Dit leidt tot betere communicatie, meer creativiteit en een hogere productiviteit.

Hoe kun je psychologische veiligheid meten?

Psychologische veiligheid is een abstract concept dat moeilijk direct te meten is. Er zijn echter verschillende manieren om de mate van psychologische veiligheid binnen een team te beoordelen. Enkele veelgebruikte methoden zijn het afnemen van enquêtes of het houden van interviews waarin teamleden gevraagd wordt naar hun ervaringen en perceptie van psychologische veiligheid.

Wat zijn de voordelen van psychologische veiligheid?

Psychologische veiligheid heeft verschillende voordelen voor zowel individuele teamleden als het team als geheel. Enkele belangrijke voordelen zijn:

 • Meer open communicatie en kennisdeling
 • Meer creativiteit en innovatie
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid van teamleden
 • Snellere probleemoplossing en besluitvorming
 • Verbeterde teamprestaties en resultaten

Hoe kun je psychologische veiligheid bevorderen?

Er zijn verschillende manieren om psychologische veiligheid in een team te bevorderen. Enkele tips zijn:

 • Stimuleer open communicatie en moedig teamleden aan om hun ideeën en zorgen te delen
 • Geef constructieve feedback en waardeer de inbreng van teamleden
 • Creëer een cultuur waarin fouten maken wordt gezien als een leermogelijkheid
 • Stel duidelijke doelen en verwachtingen en geef teamleden de ruimte om zelfstandig te werken
 • Investeer in teambuildingactiviteiten en creëer een gevoel van verbondenheid

Wat zijn de mogelijke valkuilen bij het creëren van psychologische veiligheid?

Hoewel het creëren van psychologische veiligheid belangrijk is, zijn er ook enkele valkuilen waar teams in kunnen vallen. Enkele veelvoorkomende valkuilen zijn:

 • Een gebrek aan vertrouwen tussen teamleden
 • Een cultuur van competitie in plaats van samenwerking
 • Een gebrek aan diversiteit en inclusie binnen het team
 • Een gebrek aan leiderschapsondersteuning en betrokkenheid

Hoe ga je om met conflicten binnen een team met psychologische veiligheid?

Conflicten kunnen voorkomen binnen elk team, zelfs als er psychologische veiligheid is. Het is belangrijk om conflicten op een constructieve manier aan te pakken. Enkele tips zijn:

 • Luister naar alle betrokkenen en geef iedereen de kans om hun standpunt te delen
 • Moedig open communicatie aan en zorg ervoor dat iedereen zich gehoord voelt
 • Zoek naar win-win-oplossingen en probeer compromissen te sluiten
 • Stel duidelijke gedragsregels op voor conflictoplossing binnen het team

Hoe kun je psychologische veiligheid behouden in een veranderende omgeving?

In een veranderende omgeving is het belangrijk om de psychologische veiligheid binnen het team te behouden. Enkele tips hiervoor zijn:

 • Communiceer openlijk over veranderingen en de impact ervan op het team
 • Bied ondersteuning en begeleiding aan teamleden tijdens veranderingen
 • Creëer een cultuur van flexibiliteit en aanpassingsvermogen
 • Stimuleer teamleden om vragen te stellen en hun zorgen te uiten

Wat is de rol van de leidinggevende bij het creëren van psychologische veiligheid?

De leidinggevende speelt een cruciale rol bij het creëren van psychologische veiligheid binnen een team. Enkele taken van de leidinggevende zijn:

 • Het tonen van openheid en kwetsbaarheid
 • Het stellen van duidelijke verwachtingen en doelen
 • Het bieden van ondersteuning en feedback aan teamleden
 • Het creëren van een veilige omgeving waarin teamleden zich vrij voelen om zichzelf te zijn

Hoe kun je psychologische veiligheid stimuleren in een virtueel team?

In een virtueel team is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het creëren van psychologische veiligheid. Enkele tips hiervoor zijn:

 • Maak gebruik van videoconferenties om face-to-face interactie te bevorderen
 • Stimuleer regelmatige check-ins en informele gesprekken
 • Geef duidelijke instructies en verwachtingen voor virtuele samenwerking
 • Moedig teamleden aan om vragen te stellen en feedback te gevenLees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460