Menu

“Scrum en Agile: De Sleutel tot Organisatieverbetering?”

02 november 2023

9 minuten


Scrum en Agile: De Sleutel tot Organisatieverbetering?


In dit artikel duiken we in de 10 meest populaire vragen over Scrum en Agile en hoe ze kunnen bijdragen aan organisatieverbetering. We zullen elk van deze vragen in detail bespreken en proberen ze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. Laten we beginnen!

Wat is Scrum?

Scrum is een agile projectmanagementframework dat is ontworpen om teams te helpen bij het effectief en efficiënt ontwikkelen van complexe producten. Het is gebaseerd op een iteratieve en incrementele aanpak, waarbij het werk wordt opgedeeld in korte sprints van één tot vier weken. Tijdens elke sprint werkt het team aan een deel van het product en levert het een werkend product op.

Scrum legt de nadruk op samenwerking, transparantie en flexibiliteit. Het team werkt nauw samen en houdt regelmatig bijeenkomsten, zoals de dagelijkse stand-up, de sprintplanning en de sprint review. Het framework biedt ook duidelijke rollen, zoals de product owner, de scrum master en het ontwikkelingsteam, om de verantwoordelijkheden binnen het team te verdelen.

Met Scrum kunnen teams snel inspelen op veranderingen en waarde leveren aan de klant. Het helpt ook bij het verminderen van risico’s en het verbeteren van de kwaliteit van het product. Scrum kan worden toegepast in verschillende branches en organisaties, van softwareontwikkeling tot marketing en zelfs in de gezondheidszorg.

Wat is Agile?

Agile is een mindset en een set van waarden en principes die gericht zijn op het leveren van waarde aan klanten door middel van flexibele en collaboratieve werkwijzen. Het is ontstaan als reactie op de traditionele, planmatige en hiërarchische benaderingen van projectmanagement.

Agile benadrukt het belang van iteratieve en incrementele ontwikkeling, waarbij het werk in kleine stappen wordt opgedeeld en regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast. Het moedigt ook samenwerking en communicatie aan binnen het team en met belanghebbenden, om zo snel mogelijk feedback te ontvangen en te kunnen inspelen op veranderingen.

Het Agile Manifesto, opgesteld in 2001, legt de basisprincipes van Agile vast. Het benadrukt onder andere het individu en de interactie boven processen en tools, werkende software boven uitgebreide documentatie, samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen, en het inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Wat zijn de voordelen van Scrum en Agile?

Scrum en Agile bieden verschillende voordelen voor organisaties:

 • Flexibiliteit: Scrum en Agile stellen teams in staat om snel te reageren op veranderingen en nieuwe inzichten. Ze kunnen het werk aanpassen en prioriteiten herzien tijdens elke sprint.
 • Transparantie: Door regelmatige bijeenkomsten en duidelijke communicatie binnen het team en met belanghebbenden, wordt de voortgang en de status van het project transparant gemaakt.
 • Klantgerichtheid: Agile en Scrum leggen de nadruk op het leveren van waarde aan de klant. Door regelmatig feedback te ontvangen en het product aan te passen, kunnen teams beter inspelen op de behoeften van de klant.
 • Samenwerking: Agile en Scrum bevorderen samenwerking en communicatie binnen het team en met belanghebbenden. Dit leidt tot betere teamdynamiek en een gedeeld begrip van het doel.
 • Kwaliteit: Door het werk op te delen in kleine stappen en regelmatig te evalueren, kunnen teams de kwaliteit van het product verbeteren en eventuele problemen vroegtijdig identificeren.

Hoe implementeer je Scrum in een organisatie?

De implementatie van Scrum in een organisatie vereist een zorgvuldige planning en een geleidelijke overgang. Hier zijn enkele stappen die kunnen helpen bij het succesvol implementeren van Scrum:

 1. Creëer bewustzijn en betrokkenheid: Zorg ervoor dat alle belanghebbenden, inclusief het management en het team, begrijpen wat Scrum is en waarom het wordt geïmplementeerd. Betrek hen bij het proces en creëer een gevoel van eigenaarschap.
 2. Stel een Scrum-team samen: Identificeer de juiste mensen met de juiste vaardigheden en stel een Scrum-team samen. Zorg ervoor dat het team de nodige training en ondersteuning krijgt om succesvol te kunnen werken.
 3. Definieer de rollen en verantwoordelijkheden: Zorg ervoor dat de rollen binnen het Scrum-team duidelijk zijn gedefinieerd. Dit omvat de product owner, de scrum master en het ontwikkelingsteam. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat er van hen wordt verwacht.
 4. Identificeer en prioriteer het product backlog: Werk samen met de product owner om het product backlog op te stellen en te prioriteren. Dit is een lijst van alle gewenste functionaliteiten en taken voor het product.
 5. Plan en voer sprints uit: Plan de eerste sprint en bepaal welke taken tijdens deze sprint worden uitgevoerd. Voer de sprint uit en houd regelmatig bijeenkomsten, zoals de daily stand-up, om de voortgang te bespreken.
 6. Evalueer en pas aan: Na elke sprint evalueert het team de resultaten en past het indien nodig aan. Dit kan betrekking hebben op het product backlog, de werkwijze of andere aspecten van het project.
 7. Continue verbetering: Stimuleer een cultuur van continue verbetering binnen het Scrum-team. Moedig het team aan om te reflecteren op hun werkwijze en te experimenteren met nieuwe ideeën en technieken.

Wat zijn de rollen binnen een Scrum-team?

Binnen een Scrum-team zijn er drie belangrijke rollen:

 • Product Owner: De product owner is verantwoordelijk voor het definiëren en prioriteren van het product backlog. Ze werken nauw samen met belanghebbenden en het ontwikkelingsteam om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de behoeften van de klant.
 • Scrum Master: De scrum master is verantwoordelijk voor het faciliteren van het Scrum-proces en het ondersteunen van het team. Ze zorgen ervoor dat het team de juiste werkwijze volgt, verwijderen obstakels en bevorderen een goede samenwerking.
 • Ontwikkelingsteam: Het ontwikkelingsteam bestaat uit professionals met verschillende vaardigheden die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en opleveren van het product. Ze werken samen tijdens de sprints en zijn zelforganiserend.

Hoe werkt de Scrum-methodologie?

De Scrum-methodologie werkt volgens een aantal belangrijke principes:

 • Iteratieve ontwikkeling: Het werk wordt opgedeeld in korte sprints van één tot vier weken, waarbij het team werkt aan een deel van het product en een werkend product oplevert.
 • Product backlog: Het product backlog is een prioriteitenlijst van alle gewenste functionaliteiten en taken voor het product. Het wordt regelmatig bijgewerkt en geprioriteerd door de product owner.
 • Sprint planning: Aan het begin van elke sprint plant het team welke taken ze tijdens de sprint zullen uitvoeren en hoe ze deze zullen aanpakken.
 • Daily stand-up: Elke dag houdt het team een korte bijeenkomst om de voortgang te bespreken, obstakels te identificeren en de planning aan te passen indien nodig.
 • Sprint review: Aan het einde van elke sprint presenteert het team het opgeleverde werk aan belanghebbenden en ontvangt feedback. Ze evalueren ook hun eigen prestaties en identificeren mogelijke verbeteringen.
 • Sprint retrospective: Na de sprint review houdt het team een retrospectieve bijeenkomst om te reflecteren op de sprint en te bespreken wat er goed ging en wat er kan worden verbeterd voor de volgende sprint.

Wat is het verschil tussen Scrum en Kanban?

Hoewel zowel Scrum als Kanban agile methodologieën zijn, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide:

Scrum Kanban
Werkt met sprints Werkt met een continu stroom van taken
Heeft duidelijke rollen en bijeenkomsten Heeft geen specifieke rollen of bijeenkomsten
Werkt met een product backlog Werkt met een takenlijst
Legt de nadruk op het opleveren van werkende producten Legt de nadruk op het beheersen van de workflow

Hoe meet je de effectiviteit van Scrum en Agile?

Het meten van de effectiviteit van Scrum en Agile kan lastig zijn, omdat het niet alleen gaat om meetbare resultaten, maar ook om de waarde die wordt geleverd aan de klant. Enkele mogelijke maatstaven zijn:

 • Snelheid: De snelheid waarmee het team taken voltooit tijdens elke sprint kan een indicatie zijn van de efficiëntie.
 • Kwaliteit: Het aantal bugs of fouten in het opgeleverde werk kan een indicatie zijn van de kwaliteit van het product.
 • Klanttevredenheid: Het verzamelen van feedback van klanten en belanghebbenden kan helpen bij het beoordelen van de klanttevredenheid.
 • Time-to-market: Het verminderen van de tijd die nodig is om nieuwe functies of producten op de markt te brengen kan een indicatie zijn van de effectiviteit van Scrum en Agile.

Hoe zorg je voor een succesvolle Agile-transformatie?

Een succesvolle Agile-transformatie vereist betrokkenheid en inzet van het hele team en de organisatie. Hier zijn enkele tips om dit te bereiken:

 • Creëer een sense of urgency: Maak duidelijk waarom een Agile-transformatie nodig is en wat de voordelen zijn voor de organisatie.
 • Communiceer en betrek: Zorg ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de veranderingen en betrek hen bij het proces. Creëer een cultuur van open communicatie en samenwerking.
 • Investeer in training en coaching: Zorg ervoor dat het team de nodige training en ondersteuning krijgt om Agile te kunnen werken. Investeer ook in coaching om de transformatie te begeleiden.
 • Start klein en schaal geleidelijk op: Begin met een pilotproject of een klein team en breid de Agile-werkwijze geleidelijk uit naar andere teams en afdelingen.
 • Monitor en pas aan: Houd de voortgang van de transformatie in de gaten en pas de aanpak aan indien nodig. Leer van successen en mislukkingen en blijf continu verbeteren.

Welke valkuilen zijn er bij het implementeren van Scrum en Agile?

Bij het implementeren van Scrum en Agile kunnen enkele valkuilen optreden:

 • Gebrek aan betrokkenheid en ondersteuning van het management: Het management moet de verandering ondersteunen en een cultuur van Agile werken bevorderen.
 • Onvoldoende training en coaching: Het team moet de juiste training en ondersteuning krijgen om Agile te kunnen werken. Onvoldoende kennis kan leiden tot inefficiëntie en frustratie.
 • Weerstand tegen verandering: Sommige teamleden of belanghebbenden kunnen weerstand bieden tegen de verandering. Het is belangrijk om deze weerstand serieus te nemen en open communicatie te bevorderen.
 • Te veel focus op processen en tools: Agile en Scrum benadrukken het belang van individuen en interactie boven processen en tools. Het is belangrijk om niet te veel te focussen op de tools en processen, maar op de waarden en principes van Agile.
 • Onrealistische verwachtingen: Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben over wat Scrum en Agile kunnen bereiken. Het is geen magische oplossing, maar een manier van werken die tijd en inzet vereist.Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460