Menu

“Strategisch denken: de sleutel tot succesvol leiderschap?”

02 november 2023

7 minuten

In dit artikel zullen we antwoorden geven op de 10 meest gestelde vragen rondom strategisch denken en hoe dit bijdraagt aan succesvol leiderschap. Strategisch denken is een essentiële vaardigheid voor leiders, omdat het hen in staat stelt om op lange termijn doelen te stellen, kansen te identificeren en effectieve beslissingen te nemen. We zullen verschillende aspecten van strategisch denken behandelen, zoals het belang ervan, hoe het kan worden ontwikkeld en hoe het kan worden toegepast in verschillende situaties.

Inhoudsopgave

Wat is strategisch denken?

Strategisch denken is het vermogen om op een holistische en vooruitziende manier naar een situatie te kijken, waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn doelen en de externe omgeving. Het gaat om het identificeren van kansen, het stellen van doelen en het ontwikkelen van een plan om deze doelen te bereiken. Strategisch denken omvat ook het evalueren van risico’s en het nemen van beslissingen op basis van een grondige analyse van de beschikbare informatie.

Door strategisch te denken kunnen leiders een duidelijke visie ontwikkelen en effectieve strategieën implementeren om hun organisatie naar succes te leiden.

Waarom is strategisch denken belangrijk voor leiders?

Strategisch denken is van cruciaal belang voor leiders omdat het hen in staat stelt om op de lange termijn te plannen en te anticiperen op veranderingen in de markt en de omgeving. Het stelt leiders in staat om proactief te handelen in plaats van reactief, waardoor ze beter kunnen inspelen op kansen en uitdagingen.

Daarnaast stelt strategisch denken leiders in staat om een duidelijke visie te communiceren en het team te inspireren om gezamenlijke doelen na te streven. Het stelt leiders ook in staat om effectieve beslissingen te nemen op basis van een grondige analyse van de beschikbare informatie.

Hoe kan strategisch denken worden ontwikkeld?

Strategisch denken is een vaardigheid die kan worden ontwikkeld door middel van training, oefening en ervaring. Hier zijn enkele manieren waarop leiders hun strategisch denkvermogen kunnen verbeteren:

 • Onderzoek en analyse: Leiders moeten informatie verzamelen, trends identificeren en de markt en de omgeving analyseren om een goed begrip te krijgen van de huidige situatie.
 • Kritisch denken: Leiders moeten in staat zijn om kritisch te denken en verschillende perspectieven en mogelijke oplossingen te overwegen voordat ze een beslissing nemen.
 • Visie ontwikkelen: Leiders moeten in staat zijn om een duidelijke visie te ontwikkelen en deze te communiceren aan het team.
 • Samenwerking: Leiders moeten samenwerken met anderen om verschillende perspectieven en ideeën te verzamelen en om draagvlak te creëren voor hun strategieën.
 • Levenslang leren: Leiders moeten bereid zijn om voortdurend te leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven.

Hoe kan strategisch denken worden toegepast in een organisatie?

Strategisch denken kan op verschillende manieren worden toegepast in een organisatie. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Strategische planning: Leiders kunnen strategisch denken gebruiken om langetermijndoelen te stellen en een plan te ontwikkelen om deze doelen te bereiken.
 • Risicobeheer: Strategisch denken stelt leiders in staat om risico’s te identificeren en te evalueren, en om strategieën te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen.
 • Innovatie: Strategisch denken kan worden gebruikt om nieuwe ideeën en innovaties te genereren die de organisatie kunnen helpen groeien en concurrerend te blijven.
 • Verandermanagement: Strategisch denken stelt leiders in staat om veranderingen in de organisatie te plannen en te beheren, en om het team te begeleiden door deze veranderingen.
 • Stakeholdermanagement: Leiders kunnen strategisch denken gebruiken om relaties met belanghebbenden op te bouwen en te onderhouden, en om hun behoeften en verwachtingen in overweging te nemen bij het nemen van beslissingen.

Wat zijn de voordelen van strategisch denken?

Strategisch denken biedt verschillende voordelen voor leiders en organisaties:

 • Betere besluitvorming: Strategisch denken stelt leiders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van een grondige analyse van de beschikbare informatie.
 • Meer focus: Strategisch denken helpt leiders om zich te concentreren op de belangrijkste doelen en prioriteiten van de organisatie.
 • Meer flexibiliteit: Strategisch denken stelt leiders in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en om nieuwe kansen te identificeren.
 • Betere samenwerking: Strategisch denken helpt leiders om samen te werken met anderen en om draagvlak te creëren voor hun strategieën.
 • Meer innovatie: Strategisch denken stimuleert het genereren van nieuwe ideeën en innovaties die de organisatie kunnen helpen groeien en concurrerend te blijven.

Hoe kan strategisch denken helpen bij het nemen van beslissingen?

Strategisch denken speelt een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen. Hier zijn enkele manieren waarop strategisch denken kan helpen bij het nemen van beslissingen:

 • Grondige analyse: Strategisch denken stelt leiders in staat om een grondige analyse uit te voeren van de beschikbare informatie voordat ze een beslissing nemen.
 • Kritisch denken: Leiders kunnen strategisch denken gebruiken om verschillende perspectieven en mogelijke oplossingen te overwegen voordat ze een beslissing nemen.
 • Doelgerichtheid: Strategisch denken helpt leiders om beslissingen te nemen die in lijn zijn met de langetermijndoelen van de organisatie.
 • Risicobeheer: Strategisch denken stelt leiders in staat om risico’s te identificeren en te evalueren, en om beslissingen te nemen die deze risico’s beheersen.
 • Samenwerking: Strategisch denken helpt leiders om samen te werken met anderen en om verschillende perspectieven en ideeën te verzamelen voordat ze een beslissing nemen.

Hoe kan strategisch denken worden toegepast in een veranderende omgeving?

Strategisch denken is vooral belangrijk in een veranderende omgeving, omdat het leiders in staat stelt om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en kansen te identificeren. Hier zijn enkele manieren waarop strategisch denken kan worden toegepast in een veranderende omgeving:

 • Monitoring van trends: Leiders moeten trends en veranderingen in de markt en de omgeving volgen om nieuwe kansen te identificeren.
 • Flexibiliteit: Strategisch denken helpt leiders om flexibel te zijn en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 • Herziening van strategieën: Leiders moeten hun strategieën regelmatig herzien en aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Samenwerking: Strategisch denken helpt leiders om samen te werken met anderen en om verschillende perspectieven en ideeën te verzamelen bij het aanpakken van veranderingen.
 • Communicatie: Leiders moeten duidelijk communiceren over veranderingen en de redenen erachter, om het team te betrekken en draagvlak te creëren.

Wat zijn de kenmerken van een strategische denker?

Een strategische denker heeft verschillende kenmerken die hen onderscheiden. Hier zijn enkele kenmerken van een strategische denker:

 • Visie: Een strategische denker heeft een duidelijke visie en kan deze communiceren aan anderen.
 • Analytisch vermogen: Een strategische denker is in staat om informatie te verzamelen, trends te identificeren en de markt en de omgeving te analyseren.
 • Kritisch denken: Een strategische denker kan kritisch denken en verschillende perspectieven en mogelijke oplossingen overwegen.
 • Flexibiliteit: Een strategische denker is flexibel en kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Samenwerking: Een strategische denker kan samenwerken met anderen en verschillende perspectieven en ideeën verzamelen.

Hoe kan strategisch denken bijdragen aan innovatie?

Strategisch denken speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van innovatie in een organisatie. Hier zijn enkele manieren waarop strategisch denken kan bijdragen aan innovatie:

 • Identificatie van kansen: Strategisch denken helpt leiders om kansen te identificeren voor nieuwe producten, diensten of processen.
 • Genereren van ideeën: Strategisch denken stimuleert het genereren van nieuwe ideeën en het verkennen van verschillende mogelijkheden.
 • Samenwerking: Strategisch denken helpt leiders om samen te werken met anderen en om verschillende perspectieven en ideeën te verzamelen.
 • Experimenten en prototyping: Strategisch denken moedigt leiders aan om te experimenteren en prototypes te ontwikkelen om nieuwe ideeën te testen.
 • Implementatie: Strategisch denken helpt leiders om innovatieve ideeën succesvol te implementeren in de organisatie.

Hoe kan strategisch denken worden toegepast in verschillende industrieën?

Strategisch denken kan worden toegepast in verschillende industrieën, omdat het een algemene vaardigheid is die relevant is voor alle organisaties. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe strategisch denken kan worden toegepast in verschillende industrieën:

 • Technologie: Strategisch denken kan worden gebruikt om nieuwe technologieën te identificeren en te implementeren om concurrentievoordeel te behalen.
 • Gezondheidszorg: Strategisch denken kan worden gebruikt om de gezondheidszorg te verbeteren door het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden en het optimaliseren van processen.
 • Financiën: Strategisch denken kan worden gebruikt om risico’s te beheren en om nieuwe kansen te identificeren in de financiële sector.
 • Onderwijs: Strategisch denken kan worden gebruikt om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt.
 • Productie: Strategisch denken kan worden gebruikt om de productieprocessen te optimaliseren en om nieuwe markten te betreden.


Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460