Menu

“Bestuur jij je organisatie met een strategisch plan?”

02 november 2023

6 minuten


10 meest nieuwsgierige vragen over het besturen van een organisatie met een strategisch plan


In dit artikel worden de 10 meest gestelde vragen beantwoord over het besturen van een organisatie met een strategisch plan. Of je nu een start-up hebt of een gevestigd bedrijf, een goed strategisch plan is essentieel voor het succes van je organisatie. Laten we de vragen eens bekijken!

 1. Vraag 1: Wat is een strategisch plan?
 2. Vraag 2: Waarom is een strategisch plan belangrijk?
 3. Vraag 3: Hoe maak je een strategisch plan?
 4. Vraag 4: Hoe vaak moet een strategisch plan worden bijgewerkt?
 5. Vraag 5: Wat zijn de voordelen van een strategisch plan?
 6. Vraag 6: Hoe meet je het succes van een strategisch plan?
 7. Vraag 7: Wat zijn de risico’s van het niet hebben van een strategisch plan?
 8. Vraag 8: Hoe betrek je medewerkers bij het strategisch plan?
 9. Vraag 9: Wat is de rol van het management bij het uitvoeren van een strategisch plan?
 10. Vraag 10: Hoe zorg je ervoor dat een strategisch plan succesvol wordt geïmplementeerd?

Vraag 1: Wat is een strategisch plan?

Een strategisch plan is een document dat de doelstellingen en richting van een organisatie op lange termijn bepaalt. Het omvat de visie, missie, waarden en strategieën die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Een strategisch plan biedt een blauwdruk voor de toekomstige groei en ontwikkeling van een organisatie.

Een strategisch plan bevat vaak ook actieplannen, prestatie-indicatoren en een tijdschema voor het bereiken van de doelstellingen. Het is een dynamisch document dat regelmatig moet worden bijgewerkt om rekening te houden met veranderingen in de interne en externe omgeving van de organisatie.

Vraag 2: Waarom is een strategisch plan belangrijk?

Een strategisch plan is belangrijk omdat het richting geeft aan een organisatie. Het helpt bij het stellen van duidelijke doelen en het bepalen van de beste manier om deze doelen te bereiken. Een strategisch plan zorgt ervoor dat alle medewerkers dezelfde visie delen en samenwerken om de doelstellingen te realiseren.

Daarnaast helpt een strategisch plan bij het identificeren van kansen en bedreigingen in de omgeving van de organisatie. Het stelt de organisatie in staat om proactief te reageren op veranderingen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Een goed strategisch plan kan ook helpen bij het aantrekken van investeerders en het verkrijgen van financiering voor groei en ontwikkeling.

Vraag 3: Hoe maak je een strategisch plan?

Het maken van een strategisch plan vereist een grondige analyse van de huidige situatie van de organisatie en de externe omgeving. Het omvat vaak de volgende stappen:

 1. Identificeer de visie, missie en waarden van de organisatie.
 2. Analyseer de interne sterke punten en zwakke punten van de organisatie.
 3. Analyseer de externe kansen en bedreigingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd.
 4. Stel doelstellingen op die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (SMART-doelen).
 5. Ontwikkel strategieën en actieplannen om de doelstellingen te bereiken.
 6. Wijs verantwoordelijkheden toe en stel een tijdschema op voor de uitvoering van de strategieën.
 7. Monitor en evalueer regelmatig de voortgang en pas het plan indien nodig aan.

Vraag 4: Hoe vaak moet een strategisch plan worden bijgewerkt?

De frequentie van het bijwerken van een strategisch plan kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de organisatie. Over het algemeen wordt aanbevolen om het strategisch plan ten minste jaarlijks te herzien en bij te werken.

Echter, als er significante veranderingen optreden in de interne of externe omgeving van de organisatie, zoals fusies, overnames, veranderingen in de markt of nieuwe technologische ontwikkelingen, kan het nodig zijn om het strategisch plan eerder bij te werken. Het is belangrijk om flexibel te zijn en het strategisch plan aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Vraag 5: Wat zijn de voordelen van een strategisch plan?

Een strategisch plan biedt verschillende voordelen voor een organisatie, waaronder:

 • Een duidelijke richting en focus voor de organisatie.
 • Meer betrokkenheid en motivatie van medewerkers.
 • Een betere allocatie van middelen en prioriteiten.
 • Proactief reageren op veranderingen in de omgeving.
 • Verhoogde efficiëntie en effectiviteit van de activiteiten.
 • Verbeterde besluitvorming op basis van feiten en analyses.
 • Meer kansen voor groei en ontwikkeling.

Vraag 6: Hoe meet je het succes van een strategisch plan?

Om het succes van een strategisch plan te meten, moeten er meetbare doelstellingen en prestatie-indicatoren worden vastgesteld. Deze doelstellingen en indicatoren moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn.

Door regelmatig de voortgang te meten en te evalueren aan de hand van deze doelstellingen en indicatoren, kan de organisatie bepalen of het strategisch plan succesvol is. Het is belangrijk om de resultaten te analyseren en indien nodig aanpassingen aan te brengen in het plan om de gewenste resultaten te bereiken.

Vraag 7: Wat zijn de risico’s van het niet hebben van een strategisch plan?

Het niet hebben van een strategisch plan kan verschillende risico’s met zich meebrengen voor een organisatie, zoals:

 • Gebrek aan richting en focus.
 • Onzekerheid over de doelstellingen en prioriteiten.
 • Gebrek aan samenwerking en betrokkenheid van medewerkers.
 • Reageren op veranderingen op een ad-hoc basis in plaats van proactief.
 • Onnodige verspilling van middelen.
 • Gemiste kansen voor groei en ontwikkeling.
 • Verhoogd risico op concurrentie en marktverlies.

Vraag 8: Hoe betrek je medewerkers bij het strategisch plan?

Om medewerkers te betrekken bij het strategisch plan, is het belangrijk om een open en transparante communicatiecultuur te creëren. Medewerkers moeten op de hoogte worden gehouden van de visie, missie en doelstellingen van de organisatie.

Daarnaast kunnen medewerkers worden betrokken bij het ontwikkelen van het strategisch plan door middel van brainstormsessies, workshops en feedbacksessies. Het is ook belangrijk om medewerkers te voorzien van de nodige middelen en training om hun bijdrage aan het strategisch plan te kunnen leveren.

Vraag 9: Wat is de rol van het management bij het uitvoeren van een strategisch plan?

Het management speelt een cruciale rol bij het uitvoeren van een strategisch plan. Het is de verantwoordelijkheid van het management om het strategisch plan te communiceren naar alle medewerkers en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Het management moet ook de voortgang van de uitvoering van het strategisch plan monitoren en evalueren. Ze moeten eventuele obstakels identificeren en oplossen, en indien nodig het plan aanpassen om de gewenste resultaten te bereiken.

Vraag 10: Hoe zorg je ervoor dat een strategisch plan succesvol wordt geïmplementeerd?

Om ervoor te zorgen dat een strategisch plan succesvol wordt geïmplementeerd, zijn er enkele belangrijke stappen die genomen moeten worden:

 1. Zorg voor betrokkenheid en steun van het management en alle medewerkers.
 2. Communiceer duidelijk de visie, missie en doelstellingen van het strategisch plan.
 3. Wijs verantwoordelijkheden toe en stel een tijdschema op voor de uitvoering van het plan.
 4. Monitor regelmatig de voortgang en evalueer de resultaten.
 5. Pas het plan indien nodig aan om de gewenste resultaten te bereiken.
 6. Beloon en erken de inspanningen en successen van medewerkers.Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460