Menu

“Theory U: De sleutel tot organisatieontwikkeling?”

02 november 2023

4 minuten

In dit artikel zullen we de 10 meest gestelde vragen over Theory U en organisatieontwikkeling beantwoorden. Theory U is een benadering van verandering en transformatie die wordt gebruikt in organisaties om innovatie, samenwerking en groei te bevorderen. Door middel van diepgaand luisteren, reflectie en actie, biedt Theory U een raamwerk voor het creëren van positieve verandering in organisaties. Laten we nu de vragen verkennen en de antwoorden ontdekken.

Vraag 1: Wat is Theory U?

Theory U is een concept en een proces dat is ontwikkeld door Otto Scharmer, een senior docent aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het is een benadering van verandering en transformatie die gebaseerd is op het idee van diepgaand luisteren, reflectie en actie. Theory U biedt een raamwerk voor het creëren van positieve verandering in organisaties door het ontwikkelen van een dieper begrip van de huidige realiteit, het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het nemen van actie om deze mogelijkheden te realiseren.

Vraag 2: Wat zijn de principes van Theory U?

Theory U is gebaseerd op een aantal principes die de basis vormen voor het proces van verandering en transformatie. Enkele van deze principes zijn:

 • Openstaan voor nieuwe perspectieven en ideeën
 • Diepgaand luisteren naar anderen en naar jezelf
 • Reflectie en introspectie om nieuwe inzichten te verkrijgen
 • Samenwerking en co-creatie met anderen
 • Actiegericht zijn en bereid zijn om risico’s te nemen

Vraag 3: Hoe kan Theory U worden toegepast in organisaties?

Theory U kan op verschillende manieren worden toegepast in organisaties. Enkele voorbeelden zijn:

 • Gebruik maken van diepgaand luisteren om de behoeften en uitdagingen van medewerkers en klanten te begrijpen
 • Reflectie en introspectie bevorderen om nieuwe inzichten en perspectieven te verkrijgen
 • Samenwerking en co-creatie stimuleren door teams en afdelingen samen te brengen
 • Actiegericht zijn door experimenten uit te voeren en nieuwe benaderingen te testen

Vraag 4: Wat zijn de voordelen van het toepassen van Theory U in organisaties?

Het toepassen van Theory U in organisaties kan verschillende voordelen opleveren, zoals:

 • Verbeterde samenwerking en communicatie tussen medewerkers
 • Verhoogde betrokkenheid en motivatie van medewerkers
 • Meer innovatie en creativiteit in het oplossen van problemen
 • Verhoogde klanttevredenheid en loyaliteit
 • Verbeterde resultaten en prestaties van de organisatie

Vraag 5: Wat zijn enkele praktische tools en technieken die kunnen worden gebruikt in Theory U?

Er zijn verschillende praktische tools en technieken die kunnen worden gebruikt in Theory U, zoals:

 • Diepgaand luisteren: het actief luisteren naar anderen zonder oordeel of onderbreking
 • Reflectie en introspectie: tijd nemen om na te denken over ervaringen en inzichten te verkrijgen
 • Co-creatie: samenwerken met anderen om nieuwe ideeën en oplossingen te genereren
 • Prototyping: het maken van een prototype of model om nieuwe benaderingen te testen
 • Actieplanning: het ontwikkelen van een plan om actie te ondernemen en verandering te realiseren

Vraag 6: Wat zijn enkele succesverhalen van organisaties die Theory U hebben toegepast?

Er zijn verschillende organisaties die Theory U hebben toegepast en positieve resultaten hebben behaald. Enkele voorbeelden zijn:

 • BMW: het bedrijf heeft Theory U gebruikt om innovatieve ideeën te genereren en nieuwe producten te ontwikkelen
 • Google: het bedrijf heeft Theory U toegepast om de samenwerking en communicatie tussen teams te verbeteren
 • Procter & Gamble: het bedrijf heeft Theory U gebruikt om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en de productiviteit te verhogen

Vraag 7: Wat zijn enkele kritieken op Theory U?

Hoewel Theory U veel positieve aspecten heeft, zijn er ook enkele kritieken op het concept. Enkele veelvoorkomende kritieken zijn:

 • Te abstract en moeilijk toepasbaar in de praktijk
 • Te gefocust op individuele verandering en minder op structurele verandering in organisaties
 • Te veel nadruk op reflectie en introspectie, waardoor actie soms wordt vertraagd

Vraag 8: Hoe kan Theory U bijdragen aan organisatieontwikkeling?

Theory U kan bijdragen aan organisatieontwikkeling door het creëren van een cultuur van openheid, samenwerking en innovatie. Door diepgaand te luisteren naar medewerkers en klanten, reflectie en introspectie te bevorderen, en actiegericht te zijn, kunnen organisaties positieve veranderingen realiseren en hun prestaties verbeteren.

Vraag 9: Wat zijn enkele boeken en bronnen over Theory U?

Er zijn verschillende boeken en bronnen beschikbaar over Theory U. Enkele aanbevolen bronnen zijn:

 • “Theory U: Leading from the Future as It Emerges” door Otto Scharmer
 • “Presence: An Exploration of Profound Change in People, Organizations, and Society” door Peter Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski en Betty Sue Flowers
 • “Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies” door Otto Scharmer en Katrin Kaufer

Vraag 10: Wat zijn enkele tips voor het succesvol toepassen van Theory U in organisaties?

Enkele tips voor het succesvol toepassen van Theory U in organisaties zijn:

 • Zorg voor betrokkenheid en steun van het management
 • Creëer een veilige en open omgeving waarin medewerkers vrij kunnen communiceren en ideeën kunnen delen
 • Investeer in training en ontwikkeling van medewerkers om hen te helpen Theory U toe te passen
 • Stel duidelijke doelen en meetbare resultaten om de voortgang te volgen
 • Maak gebruik van externe expertise en begeleiding om het proces te ondersteunen


Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460