Menu

“Klaar voor verandering met systemisch adviseren?”

02 november 2023

7 minuten

In dit artikel verkennen we de 10 meest gestelde vragen omtrent het onderwerp “Klaar voor verandering met systemisch adviseren?”. We zullen elke vraag apart behandelen en dieper ingaan op de verschillende aspecten en toepassingen van systemisch adviseren. Laten we beginnen!

Wat is systemisch adviseren?

Systemisch adviseren is een benadering waarbij de focus ligt op het begrijpen en beïnvloeden van de onderliggende systemen en patronen binnen een organisatie of context. Het gaat verder dan het analyseren van individuele problemen en richt zich op het identificeren van de bredere dynamiek en interacties die van invloed zijn op het functioneren van de organisatie.

Door systemisch te adviseren, worden verbanden en verbindingen tussen verschillende elementen in het systeem zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen complexe problemen beter begrepen en aangepakt worden. Het doel is om duurzame veranderingen te bewerkstelligen die het hele systeem ten goede komen.

Systemisch adviseren maakt gebruik van verschillende methoden en technieken, zoals het in kaart brengen van organisatiestructuren, het analyseren van communicatiepatronen en het faciliteren van groepsprocessen. Het vereist een holistische benadering en een diep begrip van de onderliggende dynamiek van het systeem.

Hoe kan systemisch adviseren organisaties helpen veranderen?

Systemisch adviseren kan organisaties helpen veranderen door inzicht te bieden in de onderliggende patronen en dynamiek die belemmerend kunnen zijn voor verandering. Door deze patronen te herkennen en te begrijpen, kunnen interventies worden ontworpen die de gewenste verandering ondersteunen.

Daarnaast kan systemisch adviseren helpen bij het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij veranderingsprocessen. Door de focus te leggen op het hele systeem en de interacties tussen de verschillende elementen, kunnen weerstand en tegenstrijdige belangen worden aangepakt. Dit draagt bij aan een soepelere implementatie van veranderingen.

Systemisch adviseren kan ook helpen bij het identificeren van blinde vlekken en onbedoelde neveneffecten van veranderingen. Door het systeem als geheel te bekijken, kunnen potentiële valkuilen en risico’s worden geïdentificeerd en proactief worden aangepakt.

Welke vaardigheden zijn nodig voor systemisch adviseren?

Systemisch adviseren vereist een combinatie van analytische en relationele vaardigheden. Enkele belangrijke vaardigheden die nodig zijn voor systemisch adviseren zijn:

 • Analytisch denken: Het vermogen om complexe problemen te analyseren en verbanden te leggen tussen verschillende elementen in het systeem.
 • Systemisch denken: Het vermogen om het grotere geheel te zien en te begrijpen hoe de verschillende elementen in het systeem met elkaar samenhangen.
 • Communicatieve vaardigheden: Het vermogen om effectief te communiceren met verschillende belanghebbenden en om draagvlak te creëren voor verandering.
 • Facilitatievaardigheden: Het vermogen om groepsprocessen te faciliteren en conflicten op te lossen.
 • Empathie: Het vermogen om de perspectieven en behoeften van verschillende belanghebbenden te begrijpen en hierop in te spelen.

Wat zijn de voordelen van systemisch adviseren?

Systemisch adviseren biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele adviesmethoden. Enkele belangrijke voordelen zijn:

 • Holistische benadering: Systemisch adviseren richt zich op het geheel en helpt om de onderliggende patronen en dynamiek te begrijpen. Hierdoor kunnen complexe problemen effectiever worden aangepakt.
 • Duurzame verandering: Door te focussen op het hele systeem en de interacties tussen de verschillende elementen, kunnen veranderingen duurzamer worden geïmplementeerd.
 • Draagvlak en betrokkenheid: Systemisch adviseren helpt bij het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij veranderingsprocessen, waardoor de kans op succes wordt vergroot.
 • Identificeren van blinde vlekken: Systemisch adviseren helpt bij het identificeren van blinde vlekken en onbedoelde neveneffecten van veranderingen, waardoor potentiële risico’s kunnen worden aangepakt.

Hoe verhoudt systemisch adviseren zich tot andere adviesmethoden?

Systemisch adviseren verschilt van andere adviesmethoden doordat het de focus legt op het begrijpen en beïnvloeden van de onderliggende systemen en patronen. Terwijl traditionele adviesmethoden zich vaak richten op het analyseren van individuele problemen en het bieden van oplossingen, gaat systemisch adviseren verder en kijkt naar het grotere geheel.

Systemisch adviseren kan worden gezien als een aanvulling op andere adviesmethoden. Het biedt een bredere kijk op de organisatie en helpt bij het identificeren van de onderliggende dynamiek die van invloed is op het functioneren van de organisatie. Door systemisch adviseren te combineren met andere methoden, kan een meer holistische benadering worden gecreëerd.

Wat zijn de belangrijkste principes van systemisch adviseren?

Systemisch adviseren is gebaseerd op een aantal belangrijke principes. Enkele van deze principes zijn:

 • Interconnectiviteit: Alles in het systeem is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar. Het begrijpen van deze onderlinge verbanden is essentieel voor effectief adviseren.
 • Ordening: Systemen hebben een natuurlijke ordening en hiërarchie. Het begrijpen van deze ordening helpt bij het identificeren van de belangrijkste invloeden en dynamieken.
 • Evenwicht: Systemen hebben de neiging om naar een evenwichtstoestand te streven. Veranderingen kunnen leiden tot verstoringen in dit evenwicht en het systeem dwingen om zich aan te passen.
 • Feedback loops: Systemen zijn vaak voorzien van feedback loops, waarbij veranderingen in het systeem leiden tot reacties en aanpassingen.

Hoe kan ik systemisch adviseren toepassen in mijn eigen werk?

Systemisch adviseren kan op verschillende manieren worden toegepast in het eigen werk. Enkele suggesties zijn:

 • Verdiep je kennis: Leer meer over de principes en methoden van systemisch adviseren door middel van trainingen, boeken en workshops.
 • Reflecteer op je eigen rol: Onderzoek hoe je als adviseur invloed hebt op het systeem en welke rol je kunt spelen bij het creëren van verandering.
 • Werk samen met andere disciplines: Betrek andere disciplines en perspectieven bij het adviseren, om een breder begrip van het systeem te krijgen.
 • Experimenteer met nieuwe interventies: Probeer nieuwe interventies en methoden uit om de effectiviteit van systemisch adviseren te vergroten.

Wat zijn mogelijke valkuilen bij het toepassen van systemisch adviseren?

Hoewel systemisch adviseren veel voordelen biedt, zijn er ook enkele valkuilen waar je op moet letten. Enkele mogelijke valkuilen zijn:

 • Te complexe analyses: Het is belangrijk om de complexiteit van het systeem niet te overschatten en te verdrinken in analyses. Focus op de belangrijkste patronen en dynamieken.
 • Onvoldoende draagvlak: Het creëren van draagvlak en betrokkenheid is essentieel voor het succes van systemisch adviseren. Zorg ervoor dat alle belanghebbenden worden betrokken en gehoord.
 • Te veel focus op het systeem: Hoewel het belangrijk is om het systeem als geheel te begrijpen, is het ook belangrijk om oog te hebben voor de individuele behoeften en perspectieven van mensen binnen het systeem.
 • Gebrek aan flexibiliteit: Systemen zijn voortdurend in beweging en verandering. Het is belangrijk om flexibel te zijn en aanpassingen te doen wanneer dat nodig is.

Zijn er specifieke sectoren waarin systemisch adviseren bijzonder effectief is?

Systemisch adviseren kan in principe worden toegepast in elke sector en organisatie. Het is vooral effectief in situaties waarin complexe problemen spelen en waarbij de onderliggende dynamiek en interacties van invloed zijn op het functioneren van de organisatie.

Enkele sectoren waarin systemisch adviseren bijzonder effectief kan zijn, zijn bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid en de zakelijke dienstverlening. In deze sectoren spelen vaak complexe vraagstukken en zijn er veel verschillende belanghebbenden betrokken.

Hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen als systemisch adviseur?

Om jezelf verder te ontwikkelen als systemisch adviseur, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen:

 • Volg trainingen en opleidingen: Er zijn verschillende trainingen en opleidingen beschikbaar die je kunnen helpen je kennis en vaardigheden op het gebied van systemisch adviseren te vergroten.
 • Werk samen met ervaren adviseurs: Zoek de samenwerking op met ervaren adviseurs en leer van hun expertise en ervaring.
 • Reflecteer op je eigen praktijk: Neem regelmatig de tijd om te reflecteren op je eigen praktijk en leer van je ervaringen. Wat werkte goed en wat kan er verbeterd worden?
 • Lees en onderzoek: Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van systemisch adviseren door te lezen en onderzoek te doen.


Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460