Menu

Lerend Veranderen bij ProRail

24 juni 2019

2 minuten

Deel artikel

Op 7 juni jl.  ondertekenden wij de raamovereenkomst om ProRail te ondersteunen in een traject van Lerend Veranderen van de organisatie. We zijn er erg trots op dat wij één van de 4 partijen zijn die uiteindelijk gekozen zijn uit maar liefst 37 aanbieders!

TWST gaat ProRail samen met de andere aanbieders; Forzes, Pragmavision-PAK en Pentascope de komende vier jaar helpen bij trajecten en interventies rondom “Lerend veranderen”. Aanleiding is de nieuwe strategie van ProRail en een veranderende wereld, die het noodzakelijk maakt om de wendbaarheid te vergroten, waarbij competenties als eigenaarschap, ontwikkel- en resultaatgerichtheid, lef en verbinding kunnen maken, steeds belangrijker worden.

Door de opdrachten die we al eerder voor ProRail hebben gedaan, weten we dat onze manier van werken goed aansluit op de wens van ProRail om veranderen en leren meer bij elkaar te brengen. In onze aanpak brengen we onze ervaringen, kennis en vaardigheden over op de ProRail leidinggevenden en medewerkers.

Hoe doen we dat?

Per opdracht verdiepen we ons in de organisatiecontext van ProRail; bestaande systemen, processen en documenten. Dat doen we door aan te sluiten bij ‘de actie’ omdat we daar het beste ervaren hoe mensen samenwerken en wat de uitdagingen voor een team zijn. We lopen mee in het werk, teammeetings en 1 op 1 gesprekken. Zo reflecteren ProRail medewerkers door onze aanwezigheid op hun dagelijkse werk en worden ze zich bewust van wat werkt en wat niet. Wij noemen dit de diagnose in actie. We krijgen zo inzicht in:

  1. wat het daadwerkelijke probleem is
  2. welke patronen in het team een effectieve samenwerking bevorderen of belemmeren
  3. wat het meetbare resultaat moet zijn
  4. hoe wij onze ondersteuning het best inzetten

Door onze observaties op een aanstekelijke manier terug te koppelen bereiken we (h)erkenning en inzicht in de ingesleten patronen en het gevoel van ‘We gaan er samen iets van maken.”

Lerend Veranderen

Afhankelijk van de uitkomsten van onze diagnose in actie kiezen we uit een combinatie van interventie typen:

Natuurlijk meten we de resultaten zowel kwantitatief als kwalitatief. De manier waarop verschilt per opdracht en interventie, maar met als uitgangspunt dat de meting een goede aanleiding is om het gesprek over de verbetermogelijkheden te voeren.

De kunst is verbeteren zo aanstekelijk te maken dat de hele ProRail organisatie wordt geïnspireerd en eraan mee gaat en blijft werken. Dat levert tevredener stakeholders, geïnspireerde medewerkers en betere bedrijfscijfers op. Wij ondersteunen leidinggevenden in de organisatie daarbij op zo’n manier dat zij zelf hun ambities duurzaam gaan realiseren.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. De 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland.

 

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460