Menu

Lerend Veranderen bij ProRail

01 januari 1970

2 minuten

Deel artikel

Deze week ondertekenden wij de raamovereenkomst om ProRail te gaan ondersteunen in een traject van Lerend Veranderen van de organisatie.

Prorail wil meer prestatiegericht worden. Dat betekent dat een aantal ingesleten patronen die o.a. hebben geleid tot een eilandencultuur, beperkte prestatiegerichtheid en gebrek aan eigenaarschap, moeten worden doorbroken. Deze patronen worden in grote mate beïnvloed door de bestaande organisatiecontext (sturing, rollen, cultuur, verantwoordelijkheden, relaties). En deze context beïnvloedt weer het gedrag van leidinggevenden en medewerkers. Trainingen en interventies op gedragsniveau hebben in deze situatie alleen maar zin als ook de organisatiecontext meer verandert. Dus geen pleisters plakken maar op duurzame wijze prestaties verbeteren.

Gezamenlijke analyse

We gaan ons verdiepen in bestaande systemen, processen en documenten. Dat doen we door aan te sluiten bij ‘de actie’ omdat we daar het beste ervaren hoe mensen samenwerken en wat de uitdagingen voor een team zijn.We lopen mee in het werk, teammeetings en 1 op 1 gesprekken. Zo reflecteren mensen door onze aanwezigheid op hun dagelijkse werk en worden ze zich bewust van wat werkt en wat niet. Wij noemen dit de diagnose in actie. We krijgen zo inzicht in:

  1. wat het daadwerkelijke probleem is
  2. welke patronen in het team een effectieve samenwerking bevorderen of belemmeren
  3. wat het meetbare resultaat moet zijn
  4. hoe wij onze ondersteuning het best inzetten

Door onze observaties op een aanstekelijke manier terug te koppelen bereiken we (h)erkenning en inzicht in de ingesleten patronen en het gevoel van ‘We gaan er samen iets van maken.”

Lerend Veranderen

Afhankelijk van de uitkomsten van onze diagnose in actie kiezen we uit een combinatie van interventie typen:

Natuurlijk meten we de resultaten zowel kwantitatief als kwalitatief. De manier waarop verschilt per opdracht en interventie maar met uitgangspunt dat de meting een goede aanleiding is om het gesprek over de verbetermogelijkheden te voeren.

De kunst is  verbeteren zo aanstekelijk te maken dat de hele ProRail organisatie word geïnspireerd en eraan mee gaat en blijft werken. Dat levert tevredener klanten, geïnspireerde medewerkers en betere bedrijfscijfers op. Wij ondersteunen leidinggevenden in de organisatie daarbij zodanig dat zij zelf hun ambities duurzaam kunnen realiseren en wij verbinden ons aan het resultaat.

 

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460