Menu

Meer energie & euro’s

12 oktober 2016

2 minuten

Deel artikel

Lysias Consulting Group is een gerenommeerd organisatieadviesbureau binnen het publiek domein. Ruim dertig consultants, actief bij het rijk, de provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties, helpen de overheid om ambities waar te maken. Dat doen ze al zo’n 20 jaar bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het concrete uitvoering geven aan het energie akkoord en andere doelstellingen op gebied van energie, duurzaamheid, zorg en economie.

Magdeleen Sturm en Marcel Benard, beiden al vele jaren werkzaam bij Lysias Group, namen de leiding van het bedrijf over en begonnen vol energie aan een groeiversnelling, die zij strategisch nodig vinden om Lysias de schaalgrootte te geven die bij het bureau en de markt past. Immers, bestuurlijk Nederland kan de diensten van Lysias goed gebruiken! “We verstaan ons vak en zijn optimistisch, dus we zien in de markt veel kansen die we graag willen verzilveren. Maar om groter te worden moest de omzet omhoog. We kwamen er dus al snel achter dat onze commerciële slagkracht moest worden vergroot,” aldus Magdeleen Sturm. “Bij onze gehele organisatie, inclusief alle adviseurs en het secretariaat, moest meer ondernemersbloed door de aderen vloeien.”

Lysias ging op zoek naar een partij die hen kon helpen met deze verandering en kwam daarbij o.a. in gesprek met TWST. “Waar de meeste bureaus vooral voorstellen deden om competenties te ontwikkelen, presenteerde TWST een breder voorstel met meer samenhang. Naast kennisoverdracht en competentieontwikkeling hadden ze bij TWST veel aandacht voor hele praktische zaken, dat sprak ons erg aan,” zegt Marcel Benard. “Bijzonder was dat Dictus Nicolai van TWST nog ambitieuzer was dan wij zelf over onze commerciële doelstellingen. En daar durfde hij met het TWST voorstel ook verantwoordelijkheid in te nemen. Dat maakte het nog eens extra aantrekkelijk voor ons.”

https://youtu.be/m5jY0HQkfdU

TWST is de afgelopen maanden met het team van Lysias aan de slag gegaan en heeft in kleine stapjes met de juiste ondersteuning het team door een transitie geleid. En die transitie heeft het hele bureau enthousiast opgepakt. Concreet heeft het ertoe geleid dat Lysias met het team vier nieuwe heldere proposities voor hun markt heeft ontwikkeld:

De strategie van het bedrijf is samengevat in één pagina, de nieuwe proposities konden direct vertaald worden naar de nieuwe website, het offerte format is op de schop gegaan en het team leerde om minder ‘talig’ te zijn en meer te visualiseren. Heel praktische uitkomsten dus. Met individuele coaching van het management is er in de organisatie een cultuur ontstaan die werkt aan continue verbetering.

Magdeleen Sturm en Marcel Benard zijn heel blij met de uitkomst. “Natuurlijk zijn we blij met de omzetgroei die de nieuwe aanpak met zich mee heeft gebracht. Maar we denken dat vooral de energie die bij ons allemaal is aangewakkerd de grootste winst van dit project is geweest.”

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460