Menu

Sta op als leider tijdens een crisissituatie

18 maart 2020

2 minuten

Deel artikel

Dictus las de afgelopen dagen een artikel van Verne Harnish, CEO van Scaling Up. Harnish legt uit dat een crisis juist het moment is voor leiders om hun kwaliteit te laten zien. “Paniek is besmettelijk, maar dit geldt ook voor leiderschap. Dit is het moment om op te staan als leiders.” Harnish kijkt al 38 jaar hoe leiders met een crisis omgaan, en weet dus waar hij het over heeft. In zijn artikel benoemt hij de 5 C’s van Leiderschap in een crisis. Hoewel deze C’s in het Nederlands niet helemaal opgaan, vinden we ze wel erg treffend. Bovendien merken we dat we bij TWST zijn vijf c’s zelf ook al in gang hebben gezet. Hieronder zijn ze uitgewerkt, inclusief onze invulling ervan. Wie weet heb jij er ook wat aan.

1. Communiceer dagelijks
Houd je medewerkers op de hoogte, zij het via e-mail of videoboodschap. In tijden van crisis is het beter om teveel te communiceren dan te weinig. Je team wil weten dat jij nog aan het roer staat. Bovendien geeft Harnish aan dat het belangrijk is om duidelijk te communiceren. Draai er niet omheen, ook al is de boodschap pijnlijk.

Als team zijn we deze week gestart met twee online calls per dag. Om 8.00 uur ’s morgens en om 17.00 uur ’s middags bellen we via Teams allemaal in om urgente zaken te bespreken. Waar moet je dan aan denken?

We checken in om te zien hoe het met iedereen gaat. Zit je goed in je energie? Zijn er zorgen over bijvoorbeeld mensen in je omgeving? Daarnaast bespreken we in de ochtend waar iedereen de vorige dag mee bezig is geweest, wat ze vandaag gaan doen en of ze hulp nodig hebben. Zo blijven we op de hoogte en nemen we contact op voor die zaken waar we samen, in kleine groepjes, mee aan de slag kunnen. ’s Middags bespreken we welke besluiten we moeten nemen ten aanzien van de situatie.

2. Ondersteun je klanten of community
Wees niet bang om zaken naar buiten te brengen. Denk altijd na: “hoe is deze situatie van invloed op mijn klanten”, en handel hiernaar. “Give give give”, is daarnaast de oproep van Harnish. Geef, zonder er iets voor terug te verwachten. Een vergelijkbare boodschap als de oproep die Rutte maandagavond deed. Deze oproep staat enigszins in contrast met punt vier: geld, en het elimineren van onnodige kosten.

Logischerwijs zijn momenteel veel mensen en bedrijven aan het kijken waar ze kosten kunnen besparen om de financieel onzekere tijden het hoofd te kunnen bieden. Maar vaak betekent een kostenbesparing voor jou ook minder omzet voor een ander. Hoe weeg je dat af? Dit is uiteraard geheel afhankelijk van je financiële situatie. Voor organisaties die niet direct in de problemen komen, zou de oproep zijn: help anderen door juist in deze tijd opdrachten uit te blijven zetten. We zien zelfs opdrachtgevers meedenken in het sneller betalen van facturen en het creatief meedenken in extra inzetbaarheid. Dat wordt ontzettend gewaardeerd.

Voor bedrijven die het financieel moeilijk hebben, nu of in de komende tijd, is in ieder geval de oproep: geef wat je kan. Ontkom je niet aan kostenbesparingen, denk dan na welke diensten je kunt aanbieden om een ander te helpen. Zo denken we vanuit TWST bijvoorbeeld graag mee met leiders in deze roerige tijden. Omdat we in contact staan met veel organisaties doen we snel veel kennis op over effectieve manieren om je staande te houden. Die informatie delen we graag. Even sparren? Schroom niet om te bellen. We staan voor je klaar, ook als we niet bij jouw organisatie actief zijn.

3. Schoon op en haal in

Normaal gesproken ben je alleen met klanten of opdrachten bezig. Logisch. Dit is echter het moment dat je naar zaken gaat kijken die de workflow van je organisatie optimaliseren of vergemakkelijken.

Misschien deze eerste dagen nog niet zo opportuun omdat er nog veel geregeld moet worden, maar het is zeker belangrijk om hier de komende weken aandacht aan te besteden. Welke interne processen heb je al tijden onder de loep willen nemen? Welke activiteiten vallen altijd van je to-do lijstje? Dit is je kans om ze beet te pakken!

We zijn binnen TWST al begonnen aan een lijst met activiteiten die we de komende weken op kunnen pakken wanneer we daar ruimte voor hebben. Alles wat je nu opruimt of efficiënter maakt, helpt je straks om effectiever dan ooit aan de slag te kunnen!

4. Geld, geld, geld
Evalueer je maandelijkse lasten en elimineer onnodige kosten. Zoals gezegd staat dit een beetje in contrast met puntje 2, maar het is toch belangrijk om te benoemen. Dit is vooral een prioriteit als je in een sector zit die zwaar is getroffen. Kijk naar manieren hoe je geld kan besparen met je bedrijf. Denk ook na hoe je het leed van gemiste inkomsten kunt delen.

5. Blijf kalm
We eindigen met een beknopte mededeling: haal eerst diep adem voordat je overhaast beslissingen maakt. Hoe erg de crisis ook lijkt, er is altijd een oplossing voorhanden.

Sta op als leider!

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460