Trillion Dollar Coach

Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg en Alan Eagle

1e druk, 2019

 

DE KERN

Dit boek gaat over de succesvolle aanpak van dé coach Bill Campbell. Een aanpak die Eric Smidt, Steve Jobs, Larry Page en hun bedrijven geen windeieren heeft gelegd. In dit boek wordt de pretentie aangenomen dat 1 coach duizend miljard dollar aan beurswaarde heeft gecreëerd. Het gaat Campbell in dit geval niet om de individuele kwaliteiten van zijn coachees maar om de kracht van het team.

 

LANGS DE LIJN

Bill stelt zich op als teamcoach. Hij begeleidt zijn coachees om een winnend team te creëren. Volgens de succesvolle coach, vastgelegd in zijn playbook, zijn hiervoor 4 ‘key factors’.

Het team:

  1. Voelt zich psychologisch veilig in de zin van: als een medewerker een risico neemt, wordt hij/zijn dan gesteund door de manager)?
  2. Heeft duidelijk doelstellingen.
  3. De leden van hebben een betekenisvolle rol.
  4. Heeft een missie waarmee het denkt het verschil te maken.

Veel draait het bij Campbell om het beschikken over bescheidenheid en respect voor de ander. Coachen vanuit compassie en vriendelijkheid. Liefde, op de werkvloer.

 

DE TWIST

it’s the people stupid… Begin vergaderingen niet meteen met zakelijke onderwerpen. Eerst vertrouwen opbouwen. Vraag de deelnemers wat ze in het weekend of met vakantie hebben gedaan. Teamleden leren elkaar kennen als mensen met hun eigen levens, gezinnen en hobby’s. Zo ontstaat een betere relatie tussen collega’s, meer plezier in het werk, en ook meer succes, betere prestaties. Topprioriteit van iedere leider is het welzijn en het succes van de medewerkers. Ga eens bij ze langs. Veel van dit boek gaat over het verbindingen maken en houden. Daarentegen vind je in het boek niets terug van Bill’s eigen leven en de mate waarin zijn leven effect had op zijn stijl van werken.

 

MUST READ

Nee, alhoewel ik geloof in de kracht van het team, sommige ‘wijsheden’ zijn niet meer dan een platitude. Bovendien baseert de schrijver het betoog grotendeels op 1 succes, nl. dat van Google. Systemisch gekeken kan het toch niet zo zijn dat 1 triljard beurswaarde te danken is aan 1 man namelijk: Bill Campbell…geloof jij deze lofzang?

 

 

 

 

Care to Dare

De praktijk van secure base leiderschap

George Kohlrieser
Vertaald door Riet Fiddelaars-Jaspers e.a.
oktober 2018
Circle Publishing

Onlangs mocht ik de hand schudden van George Kohlrieser, professor Organisatie Verandering bij IMD. Ik was uitgenodigd als Alumni voor een presentatie over zijn succesvolle boek Care to Dare. Aanleiding was het verschijnen van de Nederlandse vertaling. Mocht je ooit de gelegenheid hebben om hem te horen spreken. Zeker doen! Hij presenteert leuk, met vragen, met humor en met doordenkertjes.

DE KERN

Het boek begint met de boodschap dat ieder mens uniek is. Vervolgens bespreekt en ontleedt hij de componenten van succesvol leiderschap. Tot in detail. Hij focust in het bijzonder op wat leiders moeten doen om van hun organisatie een High Performing Organization te maken. Met Care to dare benadrukt Kohrieser dat de taak van de leider is dat hij/zij en zijn medewerkers uitdaagt om goede prestaties te leveren EN voor hen ‘zorgt’: oprechte aandacht geeft, echt luistert en naast inhoudelijk ook emotionele binding houdt.

LANGS DE LIJN

Ingewikkeld is het niet volgens Kohlrieser. Er zijn 3 componenten die leiderschap vormgeven:

1.  Het richten van focus door gebruik te maken van de ‘mind’s eye’. Hierbij gaat het om het creëren van een mindset waarbij jezelf een sterke focus aanbrengt op hetgeen je (vanuit je passie) wilt bereiken. Het geeft je de macht om resultaten van acties met eigen gedachten te beïnvloeden.

2. Het opbouwen van vertrouwen door gebruik te maken van de In deze cirkel beschrijft Kohlrieser het proces van verbinding maken met de ander tot het moment dat je uiteindelijk afscheid neemt. Het zijn 4 fasen van: Hechting, Verbinding, Scheiding en Rouw die hij uitvoerig beschrijft.

3. Het belang van het zijn en hebben van een ‘secure base’. Een persoon, plaats, doel of object dat een gevoel van bescherming maar ook van inspiratie en energie biedt. Het hebben van een secure base geeft je de (mentale) ruimte om te experimenteren en de veiligheid als een experiment niet slaagt.

Het geheel mondt uit in 4 leiderschapsbenaderingen waarbij Kohlrieser onderstaande kwadrant uitwerkt.

Uit onderzoek (niet gespecificeerd) blijkt volgens hem dat leiders die duurzaam hoogwaardig presteren en dus secure base leiders zijn, zich rechtsboven in het kwadrant bevinden. Zij hebben een houding van ‘spelen om te winnen’. Zij hebben een innerlijke stem die zegt: “samen kunnen we geweldige dingen bereiken.” Moed kenmerkt hen. Er is sprake van een goede verbinding en een optimaal gebruik van de ‘mind’s eye’. Focus houden op wat werkelijk van belang is om plezier en succes te ervaren.

DE TWIST

De eenvoud en de toepasbaarheid van de concepten van ‘Care to Dare’ spreken aan. Kohlrieser’s achtergrond als gijzelingsonderhandelaar maakt het boek ook spannend om te lezen. Het is vlot geschreven en gelardeerd met interessante cases die George zelf heeft meegemaakt. En daar zit ook mijn aarzeling over ‘waarheid’ van zijn theorie. Mij bekruipt het gevoel dat de theorie uit Care tot Dare, George ZELF tot een succesvol leider maakt. Maar of dat voor elke leider zo is…? Want zoals als George het zelf zegt: ‘ieder mens is uniek’.

MUST READ

Jazeker. Met de inzichten kun je direct aan de slag. In zijn vlot geschreven boek, biedt hij een goede samenvatting per hoofdstuk en legt hij je voortdurend interessante vragen voor. Het boek biedt je daarmee de mogelijkheid tot zelfreflectie. Zodat jij je eigen leiderschapspotentieel verder tot ontwikkeling kan brengen: vertrouwen opbouwen, verbeteringen in gang zetten en hieraan leidinggeven. Vanuit de basishouding: Caring én Daring!

De leider in de spiegel

19 inzichten

door Koen Marichal en Jesse Segers

3e druk, 2015

Acco

 

DE KERN

Dit boek biedt nieuwe denkbeelden over leiderschap. Het oude denkbeeld van de dominante leider: richting bepalen en voor orde zorgen in crisissituaties, leeft nog sterk. Leidinggevenden die zich superieur voelen en zo het zelfvertrouwen van hun mensen ondermijnen. Het alternatief is gedeeld en authentiek leiderschap; niet-hiërarchisch en op basis van vrijwilligheid.

 

LANGS DE LIJN

Volgens de auteurs is er geen tekort aan leiders; we hebben nieuwe denkbeelden nodig over leiderschap. Aan de hand van 19 inzichten nemen de auteurs je mee. Het interessante is dat elk inzicht gaat over een leiderschapsthema met bijbehorende theorie (wetenschappelijke referenties), voorbeelden en getuigenissen van leiders uit diverse ondernemingen. Voorbeelden van inzichten zijn: Authentiek leiderschap wat betekent dat? Hoe werkt vertrouwen? Hoe bewerkstellig ik empowerment? Of diversiteit? Elk leiderschapsinzicht eindigt met reflectievragen om je eigen leiderschap bespreekbaar te maken in je team en concrete tips om je leiderschap te versterken. Zo maakt dit boek het praktisch voor de lezer.

 

DE TWIST

It takes a village to raise a child, luidt een Afrikaanse gezegde. Leiderschap staat ver af van het individuele leiderschap op basis van gezag. Volg de leider en niet de baas. De auteurs hopen dat je na het lezen van het boek goesting krijgt om zelf meer leiderschap te tonen, ongeacht je positie. Dat tonen begint volgens hen met iets kleins. Volg de leider is ook ‘de leider volgen in jezelf’. Leiderschap is een persoonlijke kwestie. In het boek vind je geen recept of model. Het gaat om: zelfbewustzijn, realiteitszin, vertrouwen, vrijheid, ontwikkeling, waarden, MOED en authenticiteit. Leiderschap ontstaat in je levensverhaal.

 

MUST READ

Ja, dat vind ik wel. Je wordt een beter leider als je dit boek leest.

Op een originele wijze snijden Koen en Jesse het thema leiderschap aan. Zij zien leiderschap als een proces. De reflectievragen zijn ‘to the point’, zetten je aan tot reflectie; waardoor je makkelijk taal & duiding kunt geven aan jouw leiderschap en jouw leiderschapsuitdagingen. Zo kun je het ook constructief bespreken met je eigen mensen. De tips zijn meteen in de praktijk toepasbaar. Het geeft je goesting om je eigen leiderschap verder te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

Privacyvoorkeur centrum