Voor jou gevonden: De bouwsector bezien door de bril van een antropoloog

Waar grote veranderopgaven de gebouwde omgeving aangaan, zal de bouwsector uitkomst moeten bieden. Maar is de cultuur van de bouwsector wel voldoende op verandering gericht? Het kruisvlak van techniek en gedrag is het werkterrein van Alfons van Marrewijk, ingenieur, antropoloog én nieuwe hoogleraar Construction Cultures.

Een collega Antropoloog in de bouw, dat zie ik niet zo vaak! Interessant artikel van Antropoloog Alfons van Marrewijk over de vraag of de Bouw sector wel voldoende op samenwerking gericht is. “De neiging is om te zeggen: we hebben een contract dus we kunnen beginnen. Men duikt onmiddellijk de inhoud in zonder goed af te spreken wat er gebeurt als er een kink in de kabel is.” Laat dat nou net een van de peilers zijn waar wij onze begeleiding op insteken. En met resultaat. 82% van de aanbestedingen die TWST in de Bouw&Infra sector begeleidt wordt gewonnen.

lees het gehele artikel op Cobouw

Voor jou gevonden: De sleutel voor structureel succes in de bouwsector: de ‘zachte kant’

De Nederlandse bouw maakt jaarlijks meer dan 5 miljard euro aan faalkosten, zo bleek uit het rapport ‘Verspilde Moeite’ van ABN AMRO in het voorjaar van 2019. In een vervolgonderzoek (‘Structureel succes – Op zoek naar meerwaarde in de bouw’) hebben ABN AMRO, RISNET en Duurzaam Gebouwd in kaart gebracht in welke factoren en fasen van het bouwproject opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten investeren om te komen tot structureel succes: bouwprojecten die op tijd, zonder fouten en binnen budget worden opgeleverd.

De uitkomst van het onderzoeksrapport van ABN AMRO, RISNET en Duurzaam Gebouwd naar succesfactoren in de bouw: ‘focussen op de ‘zachte kant’ maakt het grootste verschil’

  • Investeren in ‘zachte kant’ bouw cruciaal voor succes bouwprojecten
  • Verbeteren samenwerking belangrijker dan verhogen kennisniveau medewerkers
  • Energietransitie en circulair bouwen grootste ‘gamechangers’ in komend decennium

lees het gehele artikel op: Duurzaamgebouwd.nl