Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie

Al eerder schreven we een aantal blogs over de Benedictijnen. Afgelopen zomervakantie herlas ik het boekje van Wil Derkse: ‘Een levensregel voor beginners’

‘Een levensregel voor beginners’ vertaalt het benedictijnse leven naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, het werk, een organisatie.  De meer dan duizend jaar oude leefregels van de Benedictijnen zijn nog altijd bijzonder goed toepasbaar in onze dagelijkse praktijk.

Het gaf me opnieuw weer veel inzichten. Over dingen met aandacht doen, een tijd van starten en een tijd van stoppen, een ander echt horen en je nederig opstellen. Niet onderdanig, maar echt ten dienste van de ander en het resultaat. Het gaf me een super frisse start van mijn werk na de vakantie. Iets wat ik iedereen gun.

Lees ook onze eerdere blogs over Benedictijns leiderschap:

Durf jij het onbespreekbare bespreekbaar te maken? 

De bijzonder eigentijdse managementinzichten van de monnik Benedictus en drie geloftes om prettig te werken en te leven

Benedictus en besluitvorming; een echte leider doet wat hem het nuttigst oordeelt

Of lees het boek: Een levensregel voor beginners

 

Het TWST GESPREK, voor een ander perspectief

Op 25 mei vond het tweede TWST GESPREK plaats, in museum Voorlinden. Een prachtig museum met de expositie Tot hier en verder. De tentoonstelling vormde het startpunt voor een aantal op persoonlijke titel uitgenodigde bestuurders. Zij combineerden het bezoek in het museum met het krijgen van een compleet nieuwe kijk.

Interessante bevinding: de lat voor persoonlijke (morele) ambities lijkt ergens anders te liggen dan de ambitie van de eigen organisatie…

Een tentoonstelling die voor de bezoeker, volgens de makers zelf, voelt als: een reis die start bij een rammelende wereld, vervolgt langs een kantelpunt en dan leidt naar nieuwe manieren van kijken. De gekozen werken zetten aan tot verlangen en actie; ze bieden aanknopingspunten om samen een hoopgevend en verbindend toekomstbeeld te visualiseren.

De opdracht voor de bestuurders was om een kunstwerk te zoeken dat een ander perspectief gaf. Een ander perspectief op de ambitie die iedereen individueel gevraagd was ‘mee te nemen’ naar het TWST GESPREK. Een (‘morele’) ambitie die niet vanzelf gaat, die al langere tijd op de agenda staat of een ambitie die te traag op gang komt.

Vervolgens zijn de ambities en de gekozen kunstwerken met elkaar gedeeld. Dat vormde het vertrekpunt om ideeën op te doen om tot versnelling te komen van de realisatie van de eigen ambitie. We brachten de reflecties en ervaringen vervolgens samen.

Dan kun je nog meer stappen zetten.

Een van de uitkomsten is dat alle deelnemers tot de conclusie kwamen dat de lat voor de persoonlijke (morele) ambitie hoger ligt dan de ambitie van de eigen organisatie. Opvallend, niet? Er zijn intenties en acties uitgesproken om dit verschil te verkleinen. Zo kunnen ambities worden waargemaakt.

Volgend jaar is er opnieuw een TWST GESPREK.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Dictus

Drie belangrijke lessen uit MBA in één dag

Mensen boven zichzelf uit laten stijgen, hoe doe je dat? Tamira, Robert en Dictus volgden de interessante MBA in één dag met Ben Tiggelaar, georganiseerd door Denkproducties. Zij kregen een aantal praktische tips om mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. Deze mochten we met jou delen en daarom zetten we ze graag voor je op een rij! 

Wil je een overzicht van deze en andere gedeelde lessen? Die vind je in deze mooie praatplaat, gemaakt door Monique van Rooyen.

Les 1: Leiders willen leren luisteren 

Een van de belangrijkste en populairste vaardigheden op het verlanglijstje van mensen is: beter kunnen luisteren. Brené Brown (bekend van de kracht van kwetsbaarheid) verwoordde het als volgt:   

“Een dappere leider is iemand die zegt… Ik zie je. Ik hoor je. Ik heb niet alle antwoorden. Maar ik beloof je dat ik blijf luisteren en vragen blijf stellen.”  

Als je erkent dat je ook niet alle antwoorden hebt, zal dit automatisch invloed hebben op de manier waarop je een gesprek voert. Je hoeft niet alles te weten. Die houding maakt je nieuwsgieriger, waardoor je beter kunt luisteren en betere vragen kunt stellen. 

Les 2: Ga aan de slag met waar jij invloed op hebt 

Een belangrijke les die we ook weer even hebben geleerd en die vaak – niet voor niets – wordt herhaald, is dat je alleen invloed kunt uitoefenen op de dingen waar je controle over hebt. Zowel als leidinggevende als medewerker, zijn er aspecten waar je geen en waar je wél controle over hebt. 

Dan kun je je energie maar beter steken in dingen waar je wat aan kunt doen, toch?  

Het is zo simpel. 

Je kunt iets doen aan je eigen gedrag en mindset (cirkel van invloed), maar je hebt geen controle over externe factoren zoals het gedrag van anderen en gezondheid (cirkel van betrokkenheid). Focus op dat wat je kunt veranderen, niet op waar je toch niks aan kunt doen. Het scheelt niet alleen energie maar geeft ook meer ruimte om prestaties te verbeteren.  

Pas dit eens extra bewust toe. Je zult versteld staan van de invloed die je uit kunt oefenen! 😉 

Les 3: Motiveer mensen en iedereen wil dansen  

Motivatie. Het is complex en individueel verschijnsel. Wat de één motiveert, daar wordt de ander echt niet warm van. Het is daarom belangrijk om blijvend vragen te stellen aan je medewerkers en collega’s, zoals: “Waar werk je aan?” en “Hoe kan ik je helpen?”. Door dit te doen, kun je mensen echt motiveren. Ze voelen zich gehoord en erkend en willen graag een stapje verder. 

Een andere essentiële eigenschap van een goede leidinggevende is aandacht voor inclusiviteit. Een mooi voorbeeld dat dit goed illustreert: “Diversiteit is uitgenodigd worden voor een feest. Inclusie is gevraagd worden om te dansen.” 

Tijd om te gaan dansen dus!

Bonustip: Krijg je leven weer op orde 

Een leuke bonustip die we kregen is: organiseer eens een GYLIO-dag. GYLIO staat hierbij voor Get Your Life On order. Tijdens zo’n dag werk je aan alle losse eindjes of andere zaken die de rest van de week blijven liggen. Die tijd kan volgens Ben Tiggelaar ook worden gebruikt om eens na te denken over wat je eigenlijk zou willen.  

Werk je nog aan dat waar je gelukkig van wordt?  

Mooi. Dan is het nu tijd om boven jezelf uit te stijgen! 

Wil jij ook een positieve verandering?

Tamira Nicolai

Tamira denkt met je mee hoe je dit het beste aan kunt pakken.

Leiderschap in een virtuele wereld

Anja woonde afgelopen week het online congres ‘Leading in the hybrid workplace’ door Management Today bij. Hieronder haar belangrijkste take away:

Nu hybride teams de nieuwe standaard zijn, zullen leiders en teams met elkaar sturen op resultaat en niet meer op aanwezigheid. Dat is een blijvertje! Want het levert veel effectiviteit en efficiency op. Maar let op!

Tegelijkertijd is het heel belangrijk dat je als team elkaar online blijft ontmoeten om samen bezig te zijn vanuit creativiteit en verbinding. Informele gesprekken, successen vieren, complimenten geven, koffie- en borrelmomenten en lol trappen samen. En zorg dat je als directie en HR voortdurend communiceert en aandacht hebt voor de waarden van het bedrijf: hoe gaan we met elkaar en onze omgeving om in een virtuele wereld? Laat dit overal in terugkomen, in jouw voorbeeldgedrag, de trainingen en team momenten die je organiseert en in oprechte aandacht voor de zorgen en wensen van jouw mensen.

Werkgevers geven aan dat ze extra aandacht hebben voor het ‘onboarden’ van nieuwe medewerkers. Ze hebben hiervoor veelal een maatwerk programma met veel informele inwerktijd met collega’s en formele digitale trainingscomponenten. Verder is iedereen bezig met ‘resilience’; hoe zorgen we ervoor dat werknemers kunnen omgaan met de onzekerheid en stress vanuit de impact van Corona op hun werk en leven. De invulling van werk is heel anders geworden. Verder is er ook van alles aan de hand in de privélevens van werknemers.

Frequent communiceren over hoe het gaat met het bedrijf, de progressie, successen en resultaten. En ook vertellen hoe er gewerkt gaat worden en zo duidelijkheid te geven over voor wie en wat het kantoor wel beschikbaar is. En ook trainingen en activiteiten aanbieden om veerkracht te ontwikkelen en om te gaan met onzekerheid. Denk hierbij aan: mindfullness, yoga en allerlei mentale trainingen in omgaan met onzekerheid en ‘positive thinking’.

Op naar: Healthy and productive virtual teams!

 

Voor jou gevonden: een team vol rebellen

Bestaat jouw team uit klonen of ‘rebellen’? Complexe vraagstukken, bijvoorbeeld over een cruciale koerswijziging, los je niet op in een bubbel. Matthew Syed pleit daarom voor meer cognitieve diversiteit.

Dankzij de wereldwijde anti-racismedemonstraties staat demografische diversiteit momenteel, terecht, in de spotlights. Maar cognitieve diversiteit, vaak maar niet per definitie overlappend met demografische of culturele diversiteit, is ook je aandacht waard. Bewust samenwerken met andersdenkenden kan jou en je organisatie veel voordeel opleveren. Vraag je als leider dus af: door welke conceptuele oogkleppen worden jullie gehinderd?

Homogeniteit leidt tot slechte beslissingen, stelt Matthew Syed in zijn boek Rebel Ideas. De Nederlandse vertaling Denken als een rebel verschijnt in augustus. Dit artikel van MT is een mooie introductie van dit boek vol waardevolle tips over leiderschap.

Privacyvoorkeur centrum