Aan de slag met genetwerkte problemen in een genetwerkte wereld

We are not solving our problems anymore….. overal in maatschappijen en organisaties worden hele grote problemen van de mensheid niet opgelost….

Waarom niet? Wat is daarvan de oorzaak?

Retail organisaties gaan ‘out-of-business’ en failliet, complexe bouwopgaven worden onbeheersbaar, vluchtelingenstromen, pensioenen, kosten van de zorg, vergrijzing, klimaat….. We leven in een open fluïde genetwerkte wereld met genetwerkte problemen.

Vroeger kon je probleem voor probleem los van elkaar en na elkaar oplossen. Nu hebben problemen in onze wereld nieuwe kenmerken:

 • open
 • geen grenzen
 • complex
 • veel elementen en veel relaties
 • dynamiek
 • ze veranderen terwijl je er aan werkt
 • genetwerkt
 • en … ze gaan over organisaties heen

Als we het antwoord niet hebben, dan kiezen organisaties voor ‘het beste’ om te doen. Ze halen oplossingen uit best practices & evidence based aanpakken. Maar deze werken niet voor genetwerkte problemen.

Bij genetwerkte problemen richt je je op het probleem in de context. Wat heeft het probleem vastgezet? Kunnen we op een andere manier naar het probleem kijken?

Er omheen bewegen en vanuit andere invalshoeken bekijken? Het losmaken?

 • The problem = the problem
 • Vergeet de oplossing
 • Vergeet de projecten
 • Projects don’t change the world

Wat moet je wel doen?

Ga op zoek naar de kleine interventies, doe deze en zet daarmee kleine stapjes in het veranderen van het systeem, waardoor het wel een beetje beter wordt! In de organisatie, in de maatschappij, in de wereld.

Dank Kees! Dank Sioo voor een fantastisch genetwerkt Systeemfestival !

Systeemdenken: Sluit niets uit, alles wil gezien worden!

Gisteren  zijn alle  TWSTers ondergedompeld in het systeemdenken tijdens het systeemfestival van het Sioo. Wat heeft het ons gebracht en wat kun je ermee in jouw eigen organisatie?

Één van de lessen: sluit niets uit, want alles wil gezien worden. Eén oefening kun je zelf al doen met bijvoorbeeld jouw eigen team:

 • Maak kennis met je eigen overlevingsgedrag, en stel de slechtste kanten daarvan voor aan jouw collega’s.
 • Laat ieders slechte kant zich voorstellen. Daarmee weet je hoe het eruit kan gaan zien als het spannend wordt
 • Spreek iets af, bijvoorbeeld een symbool of voorwerp die door jullie getoond wordt als jullie elkaars slechte kanten zien verschijnen.

Je zult merken dat het team sterker wordt door de eigen patronen sneller te (h)erkennen. Binnenkort meer!

Privacyvoorkeur centrum