Tenderprojecten

Succesvol begeleiden van tenders en tijdens (project)uitvoering

Tenderprojecten Bouw- en Infra

Bij een tender project heb je maar een kans en die wil je benutten! Je moet presteren en je op je allerbest presenteren.

Soms met een team dat niet dagelijks met elkaar samenwerkt of elkaar zelfs niet kent.

Hoe ga je zo’n traject in? Zodat je team geïnspireerd aan de slag gaat en blijft tot het doel is bereikt: de tender is gewonnen!

De adviseurs van TWST hebben diverse teams in de Bouw & Infra begeleid bij:

 1. Winnen van tenders: UAV-GC, DC, DBFMO, DBMO tenders als contracten
 2. Projectuitvoering op tijd, opmaat
 3. Creëren van cultuur van continu verbeteren

De adviseurs zijn van mening dat zowel op de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant succesvol gepresteerd moet worden.

Tenderproject-740x524

1. Begeleiden Tenders

Voorbeelden van winnende tenders die zij hebben mogen begeleiden zijn: IXAS, N18 en zeer recentelijk de Blankenburgverbinding.

De adviseurs van TWST hebben een aanpak ontwikkeld. Om je een beeld te geven, staan hieronder activiteiten die zij in de begeleiding van zo’n tendertraject doen:

 • Een voorbereidingsfase: met de tenderdirectie eventueel aangevuld met de board en de eerst betrokken kernteamleden om de tenderstrategie te vertalen naar een passende tenderorganisatie per fase, een aanpak en een manier van werken
 • Een intensieve en goede kick-start: met het kernteam en per fase een pitstop teamsessie met als doel vertragen om te kunnen versnellen (m.i.b. teamontwikkeling, –vorming en -effectiviteit)
 • Customer journey en empathy mapping: om het klantperspectief in te brengen
 • Begeleiden Dialoogsessie: een ‘generale repetitie’ een met acteur
 • Managen stakeholders: met in het bijzonder de omgeving en de bestuurlijke partner
 • Begeleiding kernteam: en eventueel coaching kernteam leden in leiderschap en persoonlijke effectiviteit
 • Fly-on-the-wall: begeleiden van teamdynamiek in het moment bijv. door het maken van een ‘team-foto’, per fase teamuitdagingen en manier van werken bespreken en aanpassen
 • Individuele en team coaching: op leiderschapsuitdagingen
 • Sparringpartner en klankbord: voor het kernteam, inclusief waar het gaat om het vormgeven van de ‘strategy to win’.

We evalueren vooraf. We delen de lessons learned van andere tenderteams en koppelen de teambegeleiding die we in actie in het werk bieden aan de inhoud, de doelstelling en het resultaat. Zo profiteer je direct van onze brede ervaring bij tendertrajecten.

2. Projectuitvoering

Bij de (project)uitvoering bestaat begeleiding uit gelijksoortige activiteiten. Daarnaast organiseren we zogenaamde ‘Alignment sessies’ tussen OG en ON. Samen geven we invulling aan:

 1. ambities en doelen
 2. de kick off
 3. de organisatie vorm
 4. de fasering
 5. de succesfactoren
 6. reflectie en voortdurend leren
 7. customer mapping; denken en doen vanuit opdrachtgever en stakeholders
 8. een effectieve gezamenlijke reis van opdrachtgever en opdrachtnemer

3. Continu Verbeteren

De adviseurs van TWST helpen Bouw & Infra. (gerelateerde) bedrijven bij het creeren van een dynamiek van continu leren en verbeteren om daarmee de klant- en resultaatgerichtheid te verbeteren. Hieronder vallen ook Advies & Ingenieursbureaus, Gemeenten en Woningcorporaties. Verder verzorgen we brugprogramma’s bij Neerlands Diep met als thema ‘reflecteren in actie’.

Meer weten

Over het begeleiden van tenders, het begeleiden van projectuitvoering of continu verbeteren in de Bouw & Infra, neem dan contact op met

Robert Oskam: 06  85 36 45 67 of Robert@twst.nl

Anja Ringerwöle: 06 12 88 84 90 of Anja@twst.nl

Privacyvoorkeur centrum