The Heart of Business

16 december 2021

The heart of business
Leadership principles for the next era of capitalism
Hubert Joly
2021
Harvard Business Review Press

”De langste reis die je maakt is die van 45 cm; de reis van je hoofd naar je hart” zei eens een Boeddhist. Dat is waar dit boek over gaat. We volgen Hubert Joly’s hoofd-naar-hart-reis, van McKinseyaan tot 1 van de 100 beste CEO’s van de wereld. Hij werd de CEO van Best Buy, op het moment dat deze organisatie feitelijk gedoemd was failliet te gaan.

Zijn boek gaat over leiders die het vermogen creëren om organisaties te leiden met een heldere purpose en vanuit menselijkheid. Een bestseller volgens Wall Street Journal.

Laten we Joly’s reis maar eens een beetje onder de loep nemen.

De kern

Joly is ervan overtuigd geraakt dat “het hart van een bedrijf’ klopt als:

 • een purpose leidend is in de keuzes die worden gemaakt;
 • de mensen in de organisatie centraal staan;
 • diversiteit en inclusie ten volle worden benut;
 • de belangen van alle stakeholders in de besluitvorming worden meegenomen;
 • winst als een resultaat wordt gezien en niet als doel op zichzelf.

Deze filosofie, op weg naar een nieuw tijdperk, vraagt volgens Joly een omdenken: een bedrijf is een menselijke organisatie die bestaat uit individuen die effectief en met plezier samenwerken en een gemeenschappelijk doel nastreven. In plaats van een bedrijf te zien als een winstmachine.

Terwijl Joly zich vroeger concentreerde op ervaring en expertise bij het aannemen van personeel, kijkt hij nu naar de potentie van een leider. Wat drijft hem/haar als persoon en hoe willen ze herinnerd worden? Passen ze goed bij een leiderschapsmodel dat gaat over purpose, menselijkheid, willen dienen, het creëren van de juiste omgeving, authenticiteit, empathie en kwetsbaarheid?

Eén van de belangrijkste ingrediënten voor succes is ‘human connections’: het bevorderen van diversiteit en inclusie. Of zoals de Amerikaanse Verna Myers (tegenwoordig VP Inclusion and Strategy bij Netflix) zegt: ‘Diversiteit is uitgenodigd worden voor een feestje. Inclusie is gevraagd worden mee te dansen.’

Joly beschrijft het programma wat hij daarvoor in het leven heeft geroepen bij Best Buy. Hij startte in de top van de organisatie met het verbreden van skills, het inbrengen van andere perspectieven en ervaringen. Zo ontstond er een mix van skills, gender en etniciteit.

Langs de lijn

Joly geeft een aantal vragen om met het onderwerp aan de slag te gaan:

 • Zie jij jezelf als een uniek persoon in het werk en wat doe jij om jouw collega’s ook dat gevoel te geven?
 • Voel jij dat je jouw team kan vertrouwen: waarom wel of waarom niet?
 • Hoe comfortabel ben je om je kwetsbaarheid te tonen en in welke mate ben je comfortabel als je collega’s hun kwetsbaarheid tonen?
 • Verhoud jij je verschillend tegenover je teamleden, op diverse manieren gebaseerd op communicatiestijlen en voorkeuren?
 • Hoe waardeer en promoot je diversiteit en inclusie op je werk? Wat kun je nog meer doen?

De twist

In eerste instantie zou je denken: voor Amerikanen een twistig boek. Niet het rendement, de winst als centraal doel stellen maar ‘de mens’. Voor Europeanen is dat niet zo baanbrekend.

Wat wel baanbrekend is, is dat Joly in staat is geweest Best Buy van de ondergang te redden. Met een onalledaagse aanpak mag je wel zeggen. Hij maakte het zelfs tot een succes. Terwijl Best Buy op sterven na dood was, ging Joly aan de slag met maken van een purpose, stelde hij de mens centraal en zag hij winst als resultaat. Hij sloeg niet de klassieke weg in van kostenreducties doorvoeren, filialen sluiten, mensen ontslaan. Hij beschrijft dat op een zeer leesbare wijze.

Must read

Ik zeg ‘hmmmm ja’. Het boek leest vlot weg en hij geeft een inspirerend verslag van de innerlijk journey die hij zelf heeft afgelegd. Ook interessant als je beter wilt begrijpen hoe een purpose en effectieve samenwerking kunnen leiden tot succes op de lange termijn voor jou en jouw organisatie.

Als jij ook vindt dat:

 • voldoening uit jouw werk komt door de goede dingen te doen voor anderen – en dat je daarmee bijdraagt aan het algemeen welzijn en succes van jezelf en je organisatie.
 • een organisatie werk biedt dat een antwoord is op jouw zoektocht naar betekenis en vervulling.

Dan is dit boek iets voor jou. Meer weten? Bekijk dan onderstaande Youtubevideo:

Privacyvoorkeur centrum