TWST op congres handhaving en naleving

23 oktober 2017

Onderzoek naar de uitdagingen in het sociaal domein geeft aan dat:

Veel gemeenten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen verwachten. En dat de omvang en het tempo van de veranderopgave hoog lijken te zijn. Het ontbreekt in veel gemeenten aan voldoende concretisering en onderbouwing van de (gewenste en feitelijke) effecten van de ingezette vernieuwing.

Tijd dus voor aanstekelijk prestaties verbeteren in het sociale domein!

Op 31 oktober is TWST aanwezig op het congres Handhaving en Naleving in ’s Hertogenbosch.

We leggen graag uit:

  • waarom transformaties vaak moeizaam van de grond komen terwijl organisaties er alles aan doen om de gewenste verbetering op gang te brengen
  • waarom analyses, projectplannen en projectgroepen vaak niet werken
  • hoe je door DOEN snel kleine stapjes in de verbeterbeweging kunt maken met een systematische blik op de organisatie en focus op professionaliteit, samenwerking en continu verbeteren
  • hoe LEAN instrumenten zoals weekstarts, verbeterborden en coaching kunnen helpen
  • waarom we innovatieve methodes zoals sneltekenaars, filmmakers en theatermakers inzetten

Zo levert onze aanstekelijke manier van ‘samenwerken aan verbetering’ een bijdrage aan leidinggevenden en teams voor tevredener klanten, geïnspireerde medewerkers en betere cijfers.

Je vindt TWST op stand 10 in het Congrescentrum Brabanthallen in ’s Hertogenbosch.

Klik hier voor meer informatie over het congres

#handhaving2017