Menu

TWST voegt online leerplatform toe aan zijn gereedschapskist met verbeterinterventies

16 december 2021

2 minuten

Deel artikel

Wie zich specialiseert in het realiseren van ambities kijkt graag vooruit. Zo ook TWST. Het adviesbureau zag dan ook al vroeg in dat de toekomst hybride is. Om opdrachtgevers optimaal vooruit te helpen heeft TWST daarom een online leerplatform gelanceerd. Op zich niets nieuws. Waarin TWST zich echter onderscheidt, is hoe het bureau het platform inzet als integraal onderdeel van zijn consulting- en leiderschapstrajecten: “Zo versterken we onze dienstverlening én bieden een oplossing voor de vrijblijvendheid waar dergelijke platforms vaak mee kampen.”

Dictus Nicolai oogt ontspannen. De laatste keer dat we hem spraken was ruim een jaar geleden. Destijds had de medeoprichter en managing partner van TWST de eerste schrik van de coronacrisis net achter zich gelaten en kon tevreden vaststellen dat het bureau de storm voorlopig goed had doorstaan. Het recept: een vooruitziende blik, duidelijke keuzes en een klein beetje geluk.

“Zakelijk gezien gaat het nog altijd voor de wind”, vertelt Nicolai, wel nog altijd via Teams vanuit zijn Naardense woning vlak bij het kantoor van TWST. Want zoals niemand zal zijn ontgaan, is de coronacrisis na twee jaar nog altijd niet voorbij. Het heeft niet kunnen verhinderen dat TWST weer flink aan het groeien is: “De initiële dip van vorig jaar zijn we inmiddels allang te boven. De keuzes die we hebben gemaakt betalen zich nog steeds uit.”

Eén van die keuzes was om te investeren in het hybride maken van de dienstverlening, middels een partnership met online leerplatform SkillsTown. “Hybride werken zal in de toekomst steeds belangrijker worden, ook na corona”, vertelde Nicolai’s collega-vennoot Robert Oskam ons destijds.

Een jaar later bevestigt onderzoek na onderzoek dat hybride werken inderdaad een blijvertje is. In de tussentijd heeft TWST uiteraard ook niet stilgezeten.

“Toen we het partnership sloten wisten we dat hybride de toekomst had, maar wat betreft de wijze waarop wij het platform precies zouden inzetten, stonden we nog aan het begin van een eigen zoektocht”, legt Nicolai uit. “Inmiddels zijn we zover dat we het platform succesvol inzetten als waardevol instrument binnen onze consultancy- en leiderschapstrajecten.”

Leerplatform als instrument

Wat alle trajecten die TWST begeleidt gemeen hebben, is dat ze zijn gericht op het helpen van organisaties bij het verwezenlijken van grootse ambities. Wanneer zij daar zelf niet uitkomen wordt TWST aan boord gehaald om te helpen middels consulting of leiderschapstraining. “Beide proposities hebben we nu verrijkt met ons leerplatform”, aldus Nicolai.

In het ontwikkelen van het platform en de inbedding daarvan binnen het dienstenaanbod van TWST, speelde Lotte Hanegraaf een belangrijke rol. De trainer en coach is sinds begin dit jaar als associate verbonden aan het bureau uit Naarden.

“De grote uitdaging zit in de integratie van het platform binnen de opdrachten die TWST doet”, vertelt ze vanuit haar woonplaats Breda. “Hoe zorg je dat een platform, dat per definitie in zekere mate is gestandaardiseerd, aansluit op de specifieke leerbehoefte die per traject én persoon verschilt?”

Drie vliegen in één klap

Deze uitdaging reflecteert tegelijk echter de onderscheidende kracht van het platform van TWST: waar het bureau zeker niet de primeur heeft met het lanceren van een online leerplatform, dient zo’n digitale leeromgeving bij concullega’s doorgaans als losse propositie náást de consultancyactiviteiten. Door het platform in te zetten als versterking van de consultancytrajecten hoopt TWST twee – of eigenlijk zelfs drie – vliegen te slaan in één klap.

“Cruciaal is de koppeling aan de ambitie waar wij met onze opdrachtgevers naartoe werken. Als iemand de urgentie voelt van die ambitie en begrijpt dat het platform een manier is om daar sneller te komen, dan ben je geslaagd.”

Ten eerste speelt het bureau met de koppeling van het platform aan de consultancyopdrachten dus handig in op de transitie naar hybride werken. “Met het platform kunnen we onze kennis blended aanbieden”, legt Hanegraaf uit. “Als gebruiker kun je vanaf elke plek en op ieder gewenst moment de leerstof tot je nemen. Je komt op een soort ‘TWST-Netflix’ terecht. De content is zeer gevarieerd, denk onder meer aan podcasts, webinars, e-learnings en microlearnings. Zo is er altijd wel iets dat aansluit bij jouw manier van leren.”

De flexibiliteit die op deze manier wordt geboden is op zich niet nieuw: het is iets waar aanbieders van online leerprogramma’s stuk voor stuk mee adverteren. De tweede ‘vlieg’ waar TWST echter op mikt is de keerzijde van deze flexibiliteit, die de aanbieders liever verzwijgen: de mogelijkheid om altijd en overal te leren slaat nogal makkelijk om in vrijblijvendheid: ‘het kan altijd nog’ – maar daardoor komt er uiteindelijk vaak juist weinig van terecht.

De inbedding van het leerplatform in het consultancytraject moet deze vrijblijvendheid tegengaan. “Binnen de context van een opdracht ontstaat meer focus en urgentie”, geeft Hangraaf aan. “Daarbinnen kun je mensen ook gerichter naar het platform sturen, bijvoorbeeld wanneer ze in een traject tegen een bepaalde uitdaging aanlopen.”

“Cruciaal is de koppeling aan die ambitie waar wij met onze opdrachtgevers naartoe werken”, vult Nicolai aan. “Als iemand echt de urgentie voelt van die ambitie en begrijpt dat het platform een manier is om daar sneller te komen – als je dat weet over te brengen, dan ben je geslaagd.”

Daarmee is ook gelijk de derde ‘vlieg’ benoemd: het platform moet als extra interventie uiteraard een positieve bijdrage leveren aan de consultancytrajecten van TWST. “Het verrijkt ons instrumentarium en zorgt ook dat we iets achterlaten als de opdracht is voltooid”, aldus Nicolai. “Als medewerkers toch nog ergens tegenaanlopen of gewoon willen bijleren, dan kan dat nog steeds. Zo worden de in het traject geboekte resultaten ook nog extra geborgd.”

Persoonlijke verbinding

Tot zover de drievoudige winst. Die kan echter pas worden behaald als die grote uitdaging wordt overwonnen: hoe integreer je het leerplatform op succesvolle wijze binnen de consultancyopdrachten? “Een platform neerzetten en mensen daar toegang toe geven is op zich niet zo moeilijk. Maar hoe zorg je dat mensen het effectief gebruiken? Op welke momenten stimuleer je mensen om waarnaartoe te gaan en hoe zorg je dat ze dat ook echt doen?”, illustreert Nicolai de opgave.

“Een echte gedragsverandering bereik je niet door online wat filmpjes te kijken. Daarvoor is echt wel meer diepgaande verbinding nodig.”

Een belangrijk deel van het antwoord schuilt volgens Nicolai en Hanegraaf juist in de hybride opzet: het online leren gaat altijd samen met persoonlijk contact. “Een echte gedragsverandering bereik je natuurlijk niet door online wat filmpjes te kijken en een keer met iemand te kletsen”, aldus Hanegraaf. “Daarvoor is echt wel meer diepgaande verbinding nodig, en ik denk dat we vanuit TWST daar ook het verschil maken.”

Dit uit zich onder meer in de coaching die is gekoppeld aan het platform. “Het contact dat wij als coach of trainer maken met deelnemers zorgt dat mensen geactiveerd worden iets te doen met de content die we aanbieden, en de content sluit daar ook op aan: sommige filmpjes zijn ter uitleg, maar andere zijn meer bedoeld om deelnemers uit te dagen of te inspireren. We stimuleren ze ook om daar vervolgens met de coach over in gesprek te gaan. Het gaat uiteindelijk niet om het filmpje, maar wat je ermee doet.”

Maatwerk dankzij standaardisering

Een ander essentieel puzzelstukje in het oplossen van de uitdaging zit opvallend genoeg juist in de tegengestelde beweging: door delen van de traditioneel persoonlijk verzorgde leermodules online te brengen en daarmee te standaardiseren, wordt het juist mogelijk om zo’n standaardplatform telkens aan te laten sluiten op de unieke context van een consultancytraject.

“We zijn nog steeds druk bezig om de vele trainingsactiviteiten die we door de jaren heen hebben opgebouwd online te krijgen”, vertelt Nicolai. “En hoe meer we daarvan standaardiseren, hoe meer we kunnen aansluiten op de unieke context die komt kijken bij de specifieke ambitie waar we met een opdrachtgever aan werken.”

“Dat klinkt enigszins paradoxaal”, erkent hij, “maar als je de standaardelementen die voor iedereen relevant zijn op een platform beschikbaar maakt, kunnen de deelnemers zich die materie al zelfstandig toe-eigenen in voorbereiding op de fysieke training, waarin we ons dan volledig kunnen focussen op klant-specifieke zaken.”

Blijven leren

Waar het integreren van het platform uitdagend blijft, zijn Nicolai en Hanegraaf ervan overtuigd dat ze met deze ingrediënten de juiste oplossing hebben gevonden. Tegelijkertijd erkennen ze dat de zoektocht waar ze een jaar geleden aan begonnen nooit helemaal is voltooid.

“Wat we doen is nieuw. Uiteraard gaat het dan nog gepaard met wat experimenteren en scherpstellen”, geeft Nicolai aan. “Maar we zien in de praktijk nu al volop de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.”

“En terwijl we hen vooruithelpen leren we zelf ook iedere dag nog bij”, voegt Hanegraaf toe. “In die zin is het ook voor ons nog een leerplatform.”

Lees het artikel op consultancy.nl

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460