Menu

Zomerreflectie: zin om te Spiegelen?!

07 oktober 2018

2 minuten

Deel artikel

Zin in een spiegelontbijt?’ vroegen we aan onze relaties. De zomerperiode en de periode rond de Kerst zijn perfecte momenten om even stil te staan en te reflecteren. Tijd voor reflectie op jouw doelen, ambities en plannen. ‘Hoe gaat het met me? Wat ben ik aan het neerzetten?’ In de zomer hebben we daarom met diverse klanten gereflecteerd.

We hebben daarbij gebruikt gemaakt van TheoryU.

TheoryU is meer dan een theorie. Het is een model voor vernieuwing en transformatie, die je kunt toepassen op jezelf, een situatie of een organisatie. Met TheoryU buig je complexe vraagstukken om naar een wezenlijk inzicht en een veranderidee. Het omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U.

Het U-proces bestaat zoals je ziet uit drie stappen. De fase anders kijken helpt je met een ruimer perspectief naar de situatie te kijken. Je kijkt terug; kijkt naar het heden en naar de toekomst. Fase 2; anders zijn, helpt je in te zien hoe je je verhoudt tot je omgeving. Wat verwachten jij en je omgeving van jezelf. Je gaat ook op zoek naar kwaliteiten van jezelf die je in de praktijk al laat zien en geeft een advies aan jezelf. Met de vragen over anders doen onderzoek je wat je ook daadwerkelijk anders wilt gaan doen. Dit doe je door de gewenste situatie te schetsen, hulpbronnen te identificeren en een eerste stap te formuleren.

In plaats van probleemoplossend bezig te zijn richt TheoryU zich op de toekomst. In plaats van een quick fix voor je probleem zoek je naar een meer fundamentele oplossing.

Tijdens het spiegelontbijt stelden wij onze klanten en onszelf een aantal vragen gebaseerd op TheoryU. De antwoorden schreven we uit. Waarom schrijvend?

Als je schrijft zet je de creatieve kant van jouw brein aan het werk in plaats van het analytische deel. Deze aanpak heet ‘journaling’. Hierdoor geef je antwoorden die zich in jouw latente bewustzijn bevinden. Zo krijg je verrassende inzichten.

Deze manier van reflecteren kun je zelf ook prima toepassen. Neem een paar minuten de tijd om de antwoorden op onderstaande vragen uit te schrijven. Kijk daarna door je oogharen welke thema’s en inzichten er opdoemen. Wil je meer lezen over journaling? Kijk dan hier

Anders kijken:   Wat geeft mij op dit moment het meeste energie?

Anders kijken:   Wat frustreert mij?

Anders zijn:      Wat ben ik aan het neerzetten in mijn werk?

Anders zijn:      Wat verwacht mijn team van mij, welke hoop is op mij gevestigd?

Anders doen:    Wat wil ik de komende tijd realiseren?

Anders doen:    Wie zijn daarin je belangrijkste partners

 

Zie hier de reactie van een klant na afloop van een Spiegel ontbijt:

Interesse in TheoryU, neem contact op met anja@twst.nl

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460