Menu

Aan de slag met genetwerkte problemen in een genetwerkte wereld

07 juni 2019

2 minuten

Deel artikel

We are not solving our problems anymore….. overal in maatschappijen en organisaties worden hele grote problemen van de mensheid niet opgelost….

Waarom niet? Wat is daarvan de oorzaak?

Retail organisaties gaan ‘out-of-business’ en failliet, complexe bouwopgaven worden onbeheersbaar, vluchtelingenstromen, pensioenen, kosten van de zorg, vergrijzing, klimaat….. We leven in een open fluïde genetwerkte wereld met genetwerkte problemen.

Vroeger kon je probleem voor probleem los van elkaar en na elkaar oplossen. Nu hebben problemen in onze wereld nieuwe kenmerken:

 • open
 • geen grenzen
 • complex
 • veel elementen en veel relaties
 • dynamiek
 • ze veranderen terwijl je er aan werkt
 • genetwerkt
 • en … ze gaan over organisaties heen

Als we het antwoord niet hebben, dan kiezen organisaties voor ‘het beste’ om te doen. Ze halen oplossingen uit best practices & evidence based aanpakken. Maar deze werken niet voor genetwerkte problemen.

Bij genetwerkte problemen richt je je op het probleem in de context. Wat heeft het probleem vastgezet? Kunnen we op een andere manier naar het probleem kijken?

Er omheen bewegen en vanuit andere invalshoeken bekijken? Het losmaken?

 • The problem = the problem
 • Vergeet de oplossing
 • Vergeet de projecten
 • Projects don’t change the world

Wat moet je wel doen?

Ga op zoek naar de kleine interventies, doe deze en zet daarmee kleine stapjes in het veranderen van het systeem, waardoor het wel een beetje beter wordt! In de organisatie, in de maatschappij, in de wereld.

Dank Kees! Dank Sioo voor een fantastisch genetwerkt Systeemfestival !

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460