Over TWST

Voor het programma Ondernemend Nederland werd deze 2 minuten impressie van TWST gemaakt. Het item geeft een goed beeld hoe TWST klanten helpt om aanstekelijk prestaties te verbeteren.

TWST is een vernieuwend organisatieadviesbureau. Dat een radicale draai heeft gegeven aan het adviesvak.

Wij als adviseurs begrijpen en accepteren dat de wereld van onze klanten is veranderd en daarmee de behoefte aan ondersteuning.

Wij geloven namelijk niet in de maakbaarheid. Dat organisaties op rationele wijze veranderbaar zijn. Het formuleren van ambitieuze plannen is niet hetzelfde als iets daadwerkelijk veranderen.

De adviseurs van TWST  helpen jouw organisatie goede prestaties te leveren die blijvend zijn.

Prestatiegericht zijn bereik je alleen als de organisatie effectief wordt bestuurd, een slimme inrichting en werkbare processen heeft, verantwoord leiderschap kent en over optimale teameffectiviteit beschikt. Die vier voorwaarden nemen wij samen met jou onder de loep. We geven nieuwe en verruimende inzichten en gereedschap voor concrete verandering (van gedrag) en verbetering.

Die verandering en verbetering jagen wij op een aanstekelijke en energieke manier aan waardoor uw medewerkers geïnspireerd en enthousiast raken om prestatiegericht te gaan werken in een veilige, betrouwbare en goed georganiseerde werkomgeving.

Wij staan voor implementatie, nemen verantwoordelijkheid voor harde resultaten en verbinden ons eraan.

Wij verantwoorden ons voor de behaalde resultaten. En laten ons daarop afrekenen. Wij prijzen op basis van de toegevoegde waarde die wij leveren. Geen gemakzuchtig uurtje-factuurtje. Zo verschuilen we ons niet achter ‘een opdracht’.

Wij willen onze klanten inspireren. Door het hebben van een duidelijke visie, opvattingen, drijfveren hoe verbetertrajecten te begeleiden. En…wij zijn daarop aanspreekbaar.

Voordat wij een opdracht aanvaarden, stimuleren wij onze klanten zichzelf 2 vragen te stellen:

  1. Ben je overtuigd dat TWST echt het beoogde resultaat gaat opleveren?
  2. Heeft TWST voldoende kennis en ervaring in huis?

Op basis van gelijkwaardigheid, gaan we samen in zee met een project. Waar we beiden oprecht in geloven. Met het commitment om het samen tot een goed einde te brengen. Op die manier gaan we aan de slag. Als co-creator, sparring partner, inspirator en co-ondernemer.

Bent u geinteresseerd in onze propositie en wilt u meer weten? Download onze propositie.

Meer weten over aanpak TWST