Menu

Prorail

Hoe breng je leren en veranderen bij elkaar?

header afbeelding
Bekijk alle cases

Lerend Veranderen bij ProRail

Op 7 juni jl.  ondertekenden wij de raamovereenkomst om ProRail te ondersteunen in een traject van Lerend Veranderen van de organisatie. We zijn er erg trots op dat wij één van de 4 partijen zijn die uiteindelijk gekozen zijn uit maar liefst 37 aanbieders!

TWST gaat ProRail samen met de andere aanbieders; Forzes, Pragmavision-PAK en Pentascope de komende vier jaar helpen bij trajecten en interventies rondom “Lerend veranderen”. Aanleiding is de nieuwe strategie van ProRail en een veranderende wereld, die het noodzakelijk maakt om de wendbaarheid te vergroten, waarbij competenties als eigenaarschap, ontwikkel- en resultaatgerichtheid, lef en verbinding kunnen maken, steeds belangrijker worden.

Door de opdrachten die we al eerder voor ProRail hebben gedaan, weten we dat onze manier van werken goed aansluit op de wens van ProRail om veranderen en leren meer bij elkaar te brengen. In onze aanpak brengen we onze ervaringen, kennis en vaardigheden over op de ProRail leidinggevenden en medewerkers.

Hoe doen we dat?

Per opdracht verdiepen we ons in de organisatiecontext van ProRail; bestaande systemen, processen en documenten. Dat doen we door aan te sluiten bij ‘de actie’ omdat we daar het beste ervaren hoe mensen samenwerken en wat de uitdagingen voor een team zijn. We lopen mee in het werk, teammeetings en 1 op 1 gesprekken. Zo reflecteren ProRail medewerkers door onze aanwezigheid op hun dagelijkse werk en worden ze zich bewust van wat werkt en wat niet. Wij noemen dit de diagnose in actie. We krijgen zo inzicht in:

wat het daadwerkelijke probleem is
welke patronen in het team een effectieve samenwerking bevorderen of belemmeren
wat het meetbare resultaat moet zijn
hoe wij onze ondersteuning het best inzetten

Door onze observaties op een aanstekelijke manier terug te koppelen bereiken we (h)erkenning en inzicht in de ingesleten patronen en het gevoel van ‘We gaan er samen iets van maken.”

De lol van succes

TWST beeldmerk

De lol van succes

TWST beeldmerk

Lerend Veranderen

Afhankelijk van de uitkomsten van onze diagnose in actie kiezen we uit een combinatie van interventie typen:

leren in het werk; door te experimenteren kom je er snel achter wat wel en wat niet bijdraagt tot het resultaat van het team. We noemen dit continu verbeteren.
leren van elkaar; in een veilige omgeving helpen we medewerkers elkaar feedback geven en op zichzelf te reflecteren.
leren van TWST; soms blijkt in de praktijk dat een team bepaalde vaardigheden mist. Daarvoor biedt TWST een breed scala aan mogelijke ‘masterclasses’, leertrajecten en leiderschapscoaching.

Natuurlijk meten we de resultaten zowel kwantitatief als kwalitatief. De manier waarop verschilt per opdracht en interventie, maar met als uitgangspunt dat de meting een goede aanleiding is om het gesprek over de verbetermogelijkheden te voeren.

De kunst is verbeteren zo aanstekelijk te maken dat de hele ProRail organisatie wordt geïnspireerd en eraan mee gaat en blijft werken. Dat levert tevredener stakeholders, geïnspireerde medewerkers en betere bedrijfscijfers op. Wij ondersteunen leidinggevenden in de organisatie daarbij op zo’n manier dat zij zelf hun ambities duurzaam gaan realiseren.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. De 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland.

cta afbeelding

Ook ambities?

Huib bespreekt ze graag!

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460