Menu

Advocaat zoekt klant

11 februari 2014

2 minuten

Deel artikel

Advocatenkantoren worden gedwongen hun businessmodellen kritisch tegen het licht te houden als gevolg van de snel veranderende markt. Veel kantoren stuiten daarbij op problemen zoals een trage en taaie besluitvorming als gevolg van de partnerstructuur en een onderontwikkeld verandervermogen. Dit terwijl de ernst en de snelheid van de ontwikkelingen het noodzakelijk maken om daar als organisatie op voorbereid te zijn en snel en effectief te reageren op kansen in de markt. 
Een van de belangrijke stappen hierbij is om als advocaat je klant te leren kennen. Zo zijn alle geïnterviewde kantoren bezig met het professionaliseren van de relatie met haar cliënten, heeft 30% een duidelijke keuze gemaakt in haar cliëntenportfolio en richt 30% haar organisatie zo in dat de klant leidend is.

Dit blijkt uit een onderzoek van organisatie adviesbureau TWST naar de consequenties van het snel veranderende krachtenveld binnen de advocatuur en de bestendigheid van de huidige business- en verdienmodellen. Onderzoekers Dictus Nicolai, Robert Oskam en Stefan Quak hielden hiertoe interviews met bestuurders, managing partners en kantoordirecteuren van zestien zowel regionale, nationale als internationale advocatenkantoren uit de top 50 in Nederland. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: ‘hoe onderscheidt het huidige businessmodel zich van de concurrenten?’ en ‘werkt het advocatenkantoor over twee jaar nog steeds met het huidige business model?’. Daarnaast werd stilgestaan bij succesfactoren en belemmerende patronen die kunnen komen bij het innoveren van het business model.

Download hier het onderzoek ‘Business model advocatenkantoren betwist‘ (pdf).

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460