Menu

Het cruciale belang van leiderschap tijdens verandering én transitie

13 december 2023

3 minuten

Deel artikel

Van afscheid nemen van het oude tot het zien van signalen van de onderstroom; er komt nogal wat kijken bij verandering en transitie. Waar moet je beginnen als leidinggevende?

Organisaties die voortdurend in verandering en transitie zijn, vereisen effectief leiderschap en een aanzienlijk aanpassingsvermogen. Het boek Het ambacht van de secure base coach maakt hierbij een onderscheid tussen verandering en transitie, met nadruk op de leidende rol van psychologische veiligheid.

Ken het verschil tussen verandering versus transitie

Verandering betreft zichtbare aspecten zoals verhuizingen, fusies of reorganisaties, terwijl transitie verwijst naar het emotionele, cognitieve, en fysieke proces dat mensen doormaken bij ingrijpende veranderingen. De onderstroom van transitie is minder zichtbaar en niet goed meetbaar in harde cijfers, maar het beïnvloedt de acceptatie van verandering op diepgaande wijze.

Belangrijk dus hier als leidinggevende goed bij stil te kunnen staan. Daarvoor is het belangrijk om aandacht te hebben voor de transitie.

Ga voor aanpassingsvermogen in het leiderschap

Om in het leiderschap aandacht te geven aan deze transitie, zijn enkele cruciale stappen nodig:

Het fundament: leiderschap en psychologische veiligheid

Je kunt zelf de basis leggen voor een goede verandering. Dit doe je door de manier waarop je als leidinggevende zorgt voor psychologische veiligheid. Het is essentieel dat de stijl van leiderschap zich daarbij aanpast aan de veranderende omgeving. Dit vereist niet alleen van de organisatie en de medewerkers maar ook van het leiderschap een gebalanceerde mix van zorgzaamheid en uitdaging.

In het boek wordt dit aangeduid als 100% caring en 100% daring. Je moet zorgzaam kunnen zijn maar ook uitdagingen aan durven gaan. Op deze manier creëert het leiderschap psychologische veiligheid, wat de veiligheid, verbinding en het vertrouwen aan de zorgzame kant omvat, en het aanmoedigen, uitdagen en nemen van risico’s aan de uitdagende kant.

In een tijd van voortdurende verandering en transitie is leiderschap dat psychologische veiligheid bevordert dan ook van onschatbare waarde. Door de onderstroom serieus te nemen, actief te luisteren en een balans te vinden tussen zorgzaamheid en uitdaging, kun jij met je organisatie een veerkrachtige cultuur creëren die gedijt in tijden van verandering.

cta afbeelding

Ga ook voor aanpassingsvermogen.

Dictus denkt met je mee!

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460