Menu

De politie inclusiever, zo word jij het ook

15 juni 2023

4 minuten

Deel artikel

De politie staat altijd bíj het nieuws maar is soms ook ín het nieuws. Met de documentaire ‘De blauwe familie’ en krantenkoppen als ‘Rotterdamse agenten berispt vanwege racisme in appgroep’ of ‘Agenten op non–actief om ‘eentje met een bomgordel’ in Parijs’ bijvoorbeeld. Koppen die raken aan diversiteit en inclusiviteit. Belangrijke thema’s op elke werkvloer. Wij verzorgden een workshop rond deze thema’s bij de politie Oost-Brabant en nemen je mee in een nieuwe kijk.

Laten we bij het begin beginnen.  

Weet het verschil tussen diversiteit en inclusie

De begrippen diversiteit en inclusie worden vaak door elkaar gebruikt. Maar wat zijn de verschillen nou precies? 

Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan individuele kenmerken, zoals geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid en achtergrond, binnen een bepaalde groep of gemeenschap. Het gaat om het erkennen én waarderen van verschillen tussen mensen.  

Inclusie gaat veel meer over verbondenheid en betrokkenheid. Daarbij wordt diversiteit in een inclusieve (werk)omgeving gewaardeerd, gerespecteerd en actief benut. Hierbij zorg je ervoor dat alle individuen, ongeacht hun achtergrond, volledig betrokken en gelijkwaardig behandeld worden.  

Een bekende metafoor die het verschil tussen diversiteit en inclusie illustreert, is als volgt: Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje, bij inclusie word je ook ten dans gevraagd.  

En zeg eens eerlijk; dat wil iedereen toch het liefst? (nee zeggen omdat je niet kan of wíl dansen kan dan natuurlijk altijd nog ?) 

Weet waar je extra op kunt letten 

Een organisatiecultuur verander je niet zomaar. Maar je kunt er wel wat aan doen. 

Zo heeft de politie Politie voor iedereen, het perspectief op de thema’s diversiteit, inclusie en divers vakmanschap vastgelegd. Daarin staat waar ze voor gaan en waar ze voor staan.  

Voor je verandering teweeg kunt brengen, wil je vaak weten waar je als leidinggevende al staat rond zulke thema’s. En, hoe dit zich verhoudt tot de ambitie van jou en jouw team. Dat kwam ook tijdens de workshop uitgebreid aan bod.  

Waar kom jij eigenlijk zelf vandaan? Wat zijn jouw opvattingen over diversiteit en inclusie? Om dat in kaart te brengen, zijn we bij de politie met een inclusiescan van Eelloo, ontwikkeld door Saniye Çelik, gestart. Dit is een (online) vragenlijst die je in kunt vullen en vanuit een portal kunt doen. 

Daarmee kregen de leidinggevenden van politie Oost-Brabant meer inzicht in hun eigen mate van:  

Kijk in de spiegel  

Want hoe inclusief ben je als leidinggevende zelf? Hoe past inclusie bij de ambitie die je als leidinggevende wil realiseren?

Die spiegel kan confronterend zijn maar is een goed punt om verder mee te gaan. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt wat niet kan, handel je daar dan gelijk naar en zet je het daarna in de ijskast? Of schuif je het niet aan de kant en probeer je er als team ook van te leren? 

Als mensen zijn we soms geneigd dit soort onderwerpen te vermijden, maar we kunnen het beter inzetten om er als organisatie beter van te worden.  

Met een nieuwe manier van denken kun je ook anders kijken.  

Hoe divers is bijvoorbeeld je eigen sociale kring? Wat zijn de verschillen in leeftijd, geaardheid, opleidingsniveau, achtergrond? En als die verschillen er niet of weinig zijn – hoe erg is dat dan en waar komt dat door?  

Dit zijn onderwerpen die goed zijn om onderling met elkaar te bespreken. Dat hebben we tijdens de workshop dan ook gedaan. 

Bekijk diversiteit eens vanuit verschillende perspectieven 

Onderwerpen als diversiteit en inclusie kunnen enorm groot aanvoelen, in welke organisatie je ook zit. Maak het jezelf net iets makkelijker. Je kunt ervoor kiezen om te beginnen diversiteit en inclusiviteit te bekijken vanuit verschillende perspectieven.  

Bekijk het eens vanuit de verschillende perspectieven die Saniye benoemt:  

Dat maakt het meer behapbaar.  

Je kunt dit thema ook als onderdeel van jouw ambitie als leidinggevende gebruiken. Dan geef je het al veel meer focus en gerichtheid. Je zult zien dat mensen er oprecht beter in willen worden. 

Als je anders kunt kijken, kun je anders doen.  

cta afbeelding

Welke ambities wil jij realiseren?

Schroom niet ons te contacten, dan organiseren we een aanstekelijke afspraak.

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460