Menu
Interessante kijk!
Wij zien het net even anders.

Hoewel financiële prikkels op korte termijn kunnen werken, hebben ze op de lange termijn vaak niet het gewenste effect en kunnen ze zelfs contraproductief werken. Transformationeel leiderschap gaat over inspiratie, visie en het stimuleren van intrinsieke motivatie, wat veel duurzamer is dan extrinsieke financiële prikkels.

Ontdek meer
cta afbeelding

Ook ambities?

Dictus bespreekt ze graag!

Leiderschap heb je van nature, dat kun je niet leren

MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460